Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

Aktuality

Informace k ukončení školního roku 2019/20

Datum: 19. 6. 2020

Informace k ukončení školního roku 2019/20
- Děti přinesou opravené učebnice v termínu do pondělí
22. 6. .
- Děti odevzdají ŽK do úterý 23. 6. .
Žáci vyučující se doma přinesou učebnice ve stejném termínu a vloží je do boxu u vchodu školy v nepromokavém obalu, označeném jménem.
- Učebnice budou řádně zkontrolované a popřípadě opravené.
- Obědy budou vydávány do čtvrtka 25. 6. - nezapomeňte si na pátek odhlásit obědy!
- V pátek 26. 6. bude vydáno vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku 2019/2020.
29. a 30. 6. je Ředitelské volno.
- Děti, které se vzdělávají doma, si mohou přijít vyzvednout vysvědčení osobně. Příchod do školy do 7:30 hodin. Při příchodu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Všechny děti musí mít ve společných prostorách školy roušku.
O akcích tříd v posledním týdnu budou rodiče informováni třídními učiteli.
Slavnostní ukončení školního roku bude obsahovat rozdání vysvědčení a focení tříd. Fotky budeme posílat emaily. Odchod dětí se školy bude v 9:45 hodin.

S případnými dotazy se na nás obraťte.

Konec školního roku

Datum: 12. 6. 2020

Vážení rodiče, ředitelka ZŠ vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno na dny 29. a 30. 6.. Vysvědčení děti dostanou v pátek 26. 6. 2020.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška do ŠD na nový školní rok 2020/21

Datum: 12. 6. 2020

Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu naleznete přihlášku do ŠD. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole, bude uložena v plastovém boxu u vchodu do školy. Vyplněnou přihlášku prosím doručte do školy nejpozději 19. 6. 2020. Děkujeme

Seznam pomůcek pro 2. ročník

Datum: 10. 6. 2020

Seznam pomůcek pro 2. ročník ve školním roce 2020/2021.

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Datum: 10. 6. 2020

Seznam pomůcek pro 1. ročník ve školním roce 2020/2021.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 9. 6. 2020

Dne 17. 6. 2020 v 16:35 hodin se bude na naší škole konat informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Program schůzky: potřeby a pomůcky na školní rok 2020/21, přihlášky do ŠD a další informace. Prosíme na tuto schůzku přineste vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou naleznete v níže přiloženém souboru. Pokud se schůzky nezúčastníte, prosíme o vhození vyplněné přihlášky do schránky školy a informace pro budoucí školáky zašleme emailem. Děkujeme za spolupráci.

Zrušení konzultačních hodin 9. 6. 2020

Datum: 4. 6. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k prevenci šíření koronavirové nákazy rušíme konzultační hodiny, které se měly konat 9. 6. 2020. Informace o hodnocení žáků za 2. pololetí poskytnou učitelé prostřednictvím emailu nebo telefonu. Děkujeme za pochopení.

Přihlášení obědů

Datum: 26. 5. 2020

Vážení rodiče, dětem je nutné přihlásit obědy na každý den. Obědy nejsou automaticky přihlášeny, jak tomu bylo doposud. Děkujeme za pochopení.

Rozdělení žáků do vyučovacích skupin od 25. 5.

Datum: 21. 5. 2020

Rozdělení žáků do vyučovacích skupin a čas pouštění dětí do školy.

Pitný režim

Datum: 21. 5. 2020

Vážení rodiče, pitný režim nebude pro děti od 25. 5. zajištěn z hygienických důvodů. Děti musí mít svoji láhev s pitím. Bude možné si dopustit pouze pitnou vodu z kohoutku.
Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění ředitelky ZŠ

Datum: 21. 5. 2020

Vážení rodiče,
jsme rádi, že se aspoň částečně mohou děti vrátit do školy. 25. 5. si od každého dítěte převezmeme čestné prohlášení, které je uveřejněno v aktualitách na webových stránkách školy. Bez tohoto prohlášení nebude dítěti umožněn vstup do školy. Sourozenci musí mít každý své prohlášení.
Chod školy se bude řídit doporučením MŠMT na základě nařízení vlády. Nejedná se tedy o běžnou organizaci, jak jsme zvyklí. Proto Vás žádám o respektování našich vnitřních pravidel, které z těchto doporučení vycházejí. Pokud nastane alternativa případného výskytu onemocnění COVID-19 případně karantény některého z pedagogů, žáků nebo jejich rodinných příslušníků, bude se muset opět naše školní organizace přizpůsobit . Věřím, že jste objektivně zhodnotili účast dětí ve škole s ohledem na Vaše rodinné a zdravotní situace.
Děkujeme za spolupráci.
Jana Havelková

Informace k otevření školy dne 25. 5. 2020 a čestné prohlášení

Datum: 20. 5. 2020

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete důležité informace a pokyny k otevření školy od 25. 5. 2020. Dále zde najdete čestné prohlášení, které je nutné odevzdat při nástupu do ZŠ. Prosíme o jejich prostudování. Děkujeme za spolupráci.

Důležité upozornění

Datum: 12. 5. 2020

Vážení rodiče, dnes končí termín pro vyplnění dotazníku o případném nástupu vašeho dítěte do školy od 25. 5.. Na základě informací z dotazníku musí škola zajistit organizaci výuky dle Vládního nařízení. Prosíme o zaslání dotazníku. Děkujeme za spolupráci.

Informace k otevření školy od 25. 5. 2020

Datum: 6. 5. 2020

Vážení rodiče,
posíláme Informace k organizaci školy od 25. 5. 2020 a dotazník, ve kterém se vyjádříte k účasti vašeho dítěte ve škole.
Pokud máte u nás sourozence, vyplňte dotazník za každého zvlášť. Žádáme o vyplnění a zaslání do 12. 5. 2020, abychom mohli dále zajišťovat organizaci výuky.

Na základě vašeho vyjádření a hygienických, prostorových a personálních možností škola vytvoří výukové skupiny a budeme vás dále informovat.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem Jana Havelková

Dále bude ještě nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení při nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. (viz přiložený soubor)

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Datum: 8. 4. 2020

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021.

Informace k zápisu do prvního ročníku na školní rok 2020/2021

Datum: 31. 3. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 upravuji průběh zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Bukovina, který byl uveřejněn 10. 1. 2020 na webových stránkách školy následujícím způsobem:
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bukovina proběhne v úterý
7. dubna 2020 od 13.00 do 18.00 hodin bez přítomnosti dětí.
Postup zákonného zástupce:
Zákonný zástupce doručí v daném termínu vyplněné formuláře - Žádost o přijetí, Zápisní list, případně Žádost o odklad povinné školní docházky. Podepsané dokumenty vhodí do schránky školy. Těsně před vhozením informuje telefonicky ředitelku ZŠ na mobilu č. 606 429 100. Žádost bude ihned vyzvednuta a bude jí přiděleno pořadové číslo. O čísle budete informováni emailem. Pokud vhodíte žádost bez telefonického upozornění, nemůžeme zaručit správnost přidělení pořadového čísla.
Žadatelé o odklad povinné školní docházky dodají i doporučení odborného lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny.
O přijetí k povinné školní docházce budou žadatelé vyrozuměni v zákonné lhůtě na webových stránkách školy.

Pracovní listy pro předškoláky

Datum: 31. 3. 2020

Vážení rodiče budoucích školáčků, nabízíme Vám ke stažení pracovní listy pro domácí přípravu.

Učivo do 20. 3 . 2020

Datum: 16. 3. 2020

Vážení rodiče, učivo pro 1. - 5. ročník je již doplněno. Děkujeme za spolupráci.

Doplněné učivo do 13. 3. 2020

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, učivo pro všechny ročníky je již doplněno v jednotlivých třídách.
Děkujeme za spolupráci.

Vydávání Žádosti o ošetřovné

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, v případě zájmu o vystavení Žádosti o ošetřovné pro zaměstnance žáků naší školy piště na školní email: zs.bukovina@seznam.cz.
Tiskopis ke stažení viz níže:

Zrušení obědů

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, z důvodu uzavření základních škol ZŠ Jedovnice hromadně všem dětem odhlásila obědy až do odvolání.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, z důvodu nařízení Vlády ČR se z důvodu šíření koronavirové nákazy od 11. 3. 2020 uzavírají všechny základní, střední a vyšší odborné školy . Toto nařízení je platné do odvolání. Budeme Vás informovat na našich stránkách a prostřednictvím emailu o dalším vývoji situace ohledně nařízeného uzavření škol a doporučení k výuce. Děkujeme za pochopení.

Jarní prázdniny

Datum: 10. 2. 2020

Od 17. 2. - 23. 2. 2020 jsou jarní prázdniny.

Pololetní prázdniny

Datum: 27. 1. 2020

Dne 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

Upozornění

Datum: 25. 1. 2020

Samostatné odjezdy dětí do Bukovinky.

Důležité upozornění !

Datum: 24. 1. 2020

Vážení rodiče, žádáme Vás o každodenní kontrolu vlásků dětí, vzhledem k opakovanému výskytu pedikulózy – vši dětské. Děkujeme za spolupráci.

Zápis do prvního ročníku

Datum: 10. 1. 2020

Zápis do prvního ročníku se na naší škole koná dne
7. 4. 2020, od 14:00 - 18:00 hodin.

Hurá do školy

Datum: 10. 1. 2020

Edukativně stimulační dny pro předškoláky. ZŠ Bukovina by ráda usnadnila vašim dětem přechod z mateřské školy na základní. Proto nabízíme lekce pro předškoláky. Začínáme v úterý 28. ledna 2020 v 16:35 v budově školy. Další informace naleznete v pozvánce níže.

Konzultační schůzky

Datum: 9. 1. 2020

Dne 14. 1. 2020 jsou na naší škole konzultační schůzky, které budou probíhat od 16:35 - 18:00 hodin.

Fotogalerie 2019

Datum: 27. 12. 2019

Informace o doplnění fotogalerie 2019

Vánoční prázdniny

Datum: 11. 12. 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Informace ke dni 19. 12. 2019

Datum: 11. 12. 2019

Dne 19. 12. 2019 pojedou žáci nacvičovat školní besídku do kulturního domu v Bukovince. Žáci dnes dostali veškeré informace k tomuto dni a také návratku, kterou prosíme vyplnit a odevzdat do úterý 17. 12. 2019. Děkujeme za spolupráci.

Informace - zkrácení školní družiny

Datum: 11. 12. 2019

Dne 19. 12. 2019 bude školní družina zkrácena do 13:15 hodin.
Dne 20. 12. 2019 bude školní družina zkrácena do 14:15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na vánoční besídku a výstavu.

Datum: 2. 12. 2019

Pozvánka na vánoční besídku a výstavu prací dětí rukodělného kroužku.

Důležité upozornění

Datum: 29. 11. 2019

Vážení rodiče, žádáme Vás o každodenní kontrolu vlásků dětí, vzhledem k opakovanému výskytu pedikulózy – vši dětské. Děkujeme za spolupráci.

Důležité upozornění

Datum: 27. 11. 2019

Vážení rodiče, dne 2. 12. 2019 má ZŠ Jedovnice ředitelské volno. Z tohoto důvodu nebudou na naší škole vydávány obědy. Dejte prosím dětem větší svačinu.
Obědy je nutné na tento den odhlásit a stejně tak prosíme o odhlášení obědů dne 4. 12. 2019, kdy je na naší škole ředitelské volno.

Vánoční besídka

Datum: 20. 11. 2019

Dne 19. 12. 2019 se koná Vánoční besídka ZŠ v Kulturním domě v Bukovince od 16:30 - 19:00 hodin.

Poslední hodina plavecké výuky

Datum: 20. 11. 2019

Dne 27. 11. 2019 proběhne poslední hodina plavecké výuky.

Ředitelské volno

Datum: 20. 11. 2019

Dne 4. 12. 2019 vyhlašuje ZŠ Ředitelské volno z organizačních důvodů. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jana Havelková

Pozvánka

Datum: 20. 11. 2019

Zveme rodiče a přátele školy na Den otevřených dveří, kde si můžete prohlédnout nové prostory přístavby ZŠ.
Těšíme se na Vás v neděli 1. 12. 2019 od 13:00 - 15:00 hodin.

Důležité upozornění !

Datum: 4. 11. 2019

ZŠ Jedovnice se připojila ke středeční stávce. Proto ve středu dne 6. 11. 2019 nebudou na naší škole vydávány obědy. Prosíme dejte dětem větší svačinu. Děkujeme za pochopení.

Stávka

Datum: 4. 11. 2019

Vážení rodiče, ZŠ Bukovina se nezúčastní středeční stávky. Škola má běžný provoz. ZŠ Bukovina souhlasí z důvody stávky a stávku podporuje.

Podzimní prázdniny 2019

Datum: 17. 10. 2019

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 budou podzimní prázdniny.

Pro školy

Datum: 15. 10. 2019

Škola zakoupila žákům licenci na www.proskoly.cz, kde si děti mohou opakovat učivo i rozšiřovat své znalosti. Děti obdrží přístupové údaje.

UPOZORNĚNÍ - VÝUKA PLAVÁNÍ

Datum: 7. 10. 2019

Upozorňujeme rodiče, že zítra v úterý 8.10. bude probíhat výuka plavání místo středy 9. 10. 2019.

EXPEDICE BORNEO - Ostrov nosatých opic a malých slonů

Datum: 2. 10. 2019

Výchovně - vzdělávací program rodiny Motani v Jedovnicích dne 9. 10. 2019, které se zúčastní žáci ZŠ Bukovina.

Změna organizace výuky v týdnu 7. - 11.10.

Datum: 2. 10. 2019

7.10. - Dětské dopravní hřiště - 4. r. (p. uč. Šebelová)
8.10. - Plavecký výcvik (náhradní výuka za 9. 10.)
9.10. - Výukový program - Jedovnice

Kroužky a platba ŠD I. pololetí 2019/20

Datum: 24. 9. 2019

Zahájení kroužků ŠD 30. 9. 2019

Rádio Petrov - akce Hurá do školy

Datum: 11. 9. 2019

Zítra 12. 9. 2019 přivítáme v naší škole rádio Petrov - akce Hurá do školy. Naši prvňáčci budou v živém vysílání ! Poslouchejte nás živě.

Informativní schůzka pro rodiče

Datum: 11. 9. 2019

Informativní schůzka pro rodiče se koná 16. 9. 2019 od 16:35 do 18:00 hodin.

Organizace školního roku 2019/2020

Datum: 9. 9. 2019

Organizace školního roku 2019/2020 - prázdniny.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Datum: 30. 8. 2019

Informace ze školní jídelny ZŠ Jedovnice.

Seznam pomůcek pro 4. a 5. ročník

Datum: 30. 8. 2019

Seznam pomůcek pro 4. a 5. ročník na školní rok 2019/2020.

Informace k obědům

Datum: 21. 8. 2019

Připomínáme nastavení trvalého příkazu na úhradu obědů vždy ke 20 dni v měsíci. Teď je nutné zadat příkaz co nejdříve, aby byly uhrazeny obědy na měsíc září a ke 20. září zadat již trvalý příkaz na následující měsíce.

Zahájení školního roku 2019/2020

Datum: 21. 8. 2019

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v 7:45 hodin na obecním hřišti u školy.

Potřeby do TV, VV a pracovních činností

Datum: 21. 8. 2019

Potřeby do Tělesné výchovy pro žáky 2. - 5. ročníku a potřeby do Výtvarné výchovy a Pracovních činností pro 3. - 5. ročník naleznete v níže uvedeném odkazu.

Žádost o spolupráci

Datum: 25. 6. 2019

Výstavba nové části školy

Konec výuky plaveckého výcviku

Datum: 25. 6. 2019

Informace ke konci výuky plaveckého kurzu

Informace o Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Datum: 25. 6. 2019

V Aktualitách jsou uveřejněna Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Školní výlet - 1. ročník 2

Školní výlet - 1. ročník

Datum: 25. 6. 2019

Ve středu 12. 6., se žáci 1. ročníku vydali na zámek do Milotic u Kyjova.

Změny výuky 8. 4. a 12. 4. z důvodu výluky elektrického proudu

Datum: 7. 4. 2019

8. a 12. dubna

Pozvánka na třídní schůzky

Datum: 4. 4. 2019

Třídní schůzky k 3. čtvrtletí se konají ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 16:35 hodin do 18:00 hodin.

Zápis 2019 - výsledky zápisu

Datum: 4. 4. 2019

Zveřejnění Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání na školní rok 2019/2020

Knihovna Křtiny 2

Knihovna Křtiny

Datum: 25. 3. 2019

25. března

Dějiny českého (udatného) národa 1

Dějiny českého (udatného) národa

Datum: 8. 3. 2019

V pátek 8. 3. se žáci 1. - 5. ročníku vydali do muzea v Blansku, kde byla připravená výstava i osobní setkání s autorkou a zároveň ilustrátorkou této úžasné knihy.

Oznámení o brigádě 2. 3.

Datum: 2. 3. 2019

2. 3. brigáda na přípravné práce pro staveniště přístavby školy

Informace o rozvrhu 25. 02. 2019

Datum: 25. 2. 2019

Od pondělí 25. 2. 2019 platí pro žáky rozvrh v době plavecké výuky, který platí do 10. 5. 2019.

Bruslení 31. 01. 2019

Datum: 31. 1. 2019

ČTVRTEK 31. 1. 2019 bruslíme v TV 3. - 5. ročník, družina potom odpoledne 1. - 5. ročník od 13:30 do 14:25hod

Bruslení v týdnu 28. 1 - 31. 1. 2019

Datum: 28. 1. 2019

PO ve SP 3. - 5. ročník 14:15 - 15:15 pouze za dobrého počasí

Kroužek Logiky 24. 01. 2019

Datum: 24. 1. 2019

Kroužek Logiky 24. 01. 2019

Setkání předškoláků 2019

Datum: 23. 1. 2019

Informace k setkání předškoláků 2019

Soutěž Věnuj mobil a vyhraj výlet do ZOO

Datum: 11. 1. 2019

Zapojili jsme se do soutěže ve sběru mobilů pořádané v rámci Recyklohraní.

Třídní schůzky I. čtvrtletí 2018

Datum: 16. 11. 2018

Třídní schůzky se konají 22. 11. 2018 od 16:35 hodin.

Informace k obědům ve čtvrtek 27. 9. 2018

Datum: 27. 9. 2018

Informace k obědům ve čtvrtek 27. 9. 2018

Informativní schůzka 26. 09. 2018

Datum: 26. 9. 2018

Termín informativních schůzek je 26. 9. 2018 od 16:35 hod. Více v aktualitách.

Upozornění k obědům 27. 9. 2018

Datum: 21. 9. 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 nebudou ve škole zajištěny obědy.

Informativní schůzka 26. 9. 2018 v 16:35

Datum: 19. 9. 2018

Vážení rodiče, zveme Vás na informativní schůzku, která se koná 26. 9. 2018 od 16 : 35 hod ve škole.

Pozvánka na zahájení školního roku 2018/2019

Datum: 27. 8. 2018

2018/2019

Turnaj ve vybíjené děti proti rodičům 25. 6. 2018 1

Turnaj ve vybíjené děti proti rodičům 25. 6. 2018

Datum: 25. 6. 2018

Turnaj ve vybíjené děti proti rodičům 25. 6. 2018

#

ZŠ Březina - vědomostní soutěž malotřídních škol

Datum: 30. 5. 2018

ZŠ Březina - vědomostní soutěž malotřídních škol

#

Pozvánka na zahájení školního roku 2018/2019

Datum: 29. 3. 2018

Zápis na školní rok 2018/2019 se uskutečnil dne 5. 4. 2018. Uveřejňujeme výsledky zápisu o přijetí žáků do 1. ročníku.

Edukační skupinky pro předškoláky 2018

Datum: 1. 2. 2018

Pozvánka na Edukační skupiny pro předškoláky

Upozorňujeme na možný výskyt pedikulózy

Datum: 8. 1. 2018

Vážení rodiče, upozorňujeme na možný výskyt pedikulózy - vši dětské. Žádáme o denní kontrolu vlasů u vašich dětí. Děkujeme za upozornění v případě pozitivního nálezu a spolupráci.
Jana Havelková

Rozhodnutí ředitele o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018

Datum: 10. 4. 2017

Rozhodnutí ředitele o přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018

Vysílání z regionů 26.11.2014

Datum: 26. 11. 2014

Odkaz na vysílání Čt1 s reportáží ohledně bezpečnosti u naší školy.

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem