Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

I. třída (1. , 2. ročník)

Zobrazeno 31-57 ze 57

Učivo 1. ročník, 5. 6.

Datum: 8. 6. 2020

Dobrý den , posílám probranou látku z pátku 5.6.:
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 43 - přečíst pohádku, doplnit písmena do mřížky, namalovat obrázek podle zadání
Písanka 3 - str. 32 celá
Matematika 4 a) - str. 12 cv. 1,2,4
Hezký den Kocmanová

Učivo 1. ročník, 4. 6.

Datum: 5. 6. 2020

Dobrý den , posílám probranou látku ze dne 5.6. :
Slabikář str. 75 - přečíst básničky Srdíčko, Na zahradě
str. 76 - celá- slova se slabikotvorným r, l - vše přečíst a vyobloučkovat- např. vr-ká, je-dl
-cvičení splnit podle zadání pod textem.
Písanka 3 - str. 30 a 31 - obtáhnout tužkou předtištěný vzor, psát perem
Moje počítání str. 10 cv. 5 , str. 11 cv. 2- u druhého sčítance si pomáhat rozkladem - např. 7+5 - 5 rozložím na 3( dopočítám do desítky - 7+3= 10) a na 2 ( 10+2= 12)
Já a můj svět str. 63 celá
Opravené sešity jsem dnes poslala po Denisce. Prosím , pošlete v pondělí 8.6. na kontrolu Moje počítání 3 a Slabikář.
Hezký den, Kocmanová

Učivo pro 1. ročník 3. 6.

Datum: 4. 6. 2020

Dobrý den , posílám zadání probrané látky ze dne 3.6. 2020.:
Slabikář str. 74 -přečíst a vyobloučkovat cv. 11. Nakreslit obrázek, napsat na volný řádek jméno maminky.
str. 75 vypracovat tajenku- tiskacím písmem napsat zdrobnělá jména dětí, na volný řádek napsat svoje jméno psacím písmem.
Písanka 3 str. 29 celá, obtáhnout vzor tužkou, zkusit si napsat nanečisto.
Matematika 4a) - str.11 cv. 2,4,5,6
str. 11 cv. 3 -opsat do sešitu M a vypočítat, prosím poslat na kontrolu do školy.
Moje počítání 3 - str.10 cv. 1,3,4
Pošlete mně vypracované úkoly do školy na kontrolu.
Hezký den, Kocmanová

Učivo 1. ročník, 2. 6.

Datum: 3. 6. 2020

Dobrý den, posílám zadání probrané látky ze dne 2.6.:
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 42 - pod obrázky napsat počáteční slabiku tiskacím písmem, přečíst a vyobloučkovat sloupečky slov, přečíst článek Buchty, vyluštit tajenku podle zdání pod textem.
Písanka 3 - str. 27 celá, str. 28 - 5 řádků.
Matematické minutovky str. 11- 1. cvičení - sloupečky příkladů.
Moje počítání 3 - str.8 cv. 1,2,3,4, str. 4 cv. 2, str. 7 cv. 2
Hezký den, Kocmanová

Učivo 1. ročník, 1. 6.

Datum: 2. 6. 2020

Dobrý den paní Pochylá, posílám probranou látku z 1.6.:
Slbikář st. 73 - přečíst slabiky v domku, slova pod domkem ve sloupečcích přečíst a vyobloučkovat. přečíst cvičení 10 - Naše chata- opět vyobloučkovat- např. Or-lic-kých. v posledním cvičení dopsat písmeno H nebo CH.
Matematika 4a) str. 11 cv. 1 slovní úloha.
Moje počítání 3 - str. 6 cv. 1,2 str. 7 cv. 1,2 str. 5 cv. 1,4
Já a můj svět - vypracovali jsme pracovní list KVĚTEN ze složky Pracovní listy k Já a můj svět
Prosím pošlete ve středu 3.5. ke kontrole buď do boxu u školy Pracovní sešit ke Slabikáři a Já a můj svět.
Hezký den Kocmanová

Učivo 1. ročník, 29. 5.

Datum: 1. 6. 2020

Dobrý den posílám probranou látku z 29.5.:
Slabikář str. 72 - písmeno Ch, ch - přečíst báseň, barevně vyznačit Ch, ch, v brýlích pojmenovat obrázky s tímto písmenem , přečíst slabiky, slova - vyobloučkovat. Další cvičení podle zadání pod textem.
Písanka 3 str. 25 - 26 -celá - zkusit si nejdřív napsat nanečisto, obtáhnout tužkou předtištěný vzor, psát perem.
Matematika 4a) - str.10 celá, u cvičení 2 dokreslit názor podle vzoru, pozor na rozklad čísel : 7 + 5 ( rozložím na 3 do desítky , zbydou 2). - používat číselnou osu.
Kdyby jste potřebovala něco zkonzultovat, napište.
Hezký den , S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 28. 5.

Datum: 29. 5. 2020

Dobrý den, posílám probranou látku ze dne 28.5.:
Slabikář str. 71 - přečíst pohádku, obloučky vyznačit slabiky. Další cvičení podle zadání pod textem.
Písanka 3 str. 24 dokončit, str. 25 celá
Matematika 4) - str. 9 - geometrie, obtáhnout podle pravítka modře vyznačené strany u tvarů a vybarvit.
str. 10 cv. 1- slovní úloha.
Moje počítání 3 - str. 2 celá.
Znovu připomínám dodání Matematiky a Písanky ke kontrole.
Hezký den, S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 27. 5.

Datum: 28. 5. 2020

Dobrý den, posílám zadání látky ze 27.5.:
Slabikář str. 69 - dočetli jsme cv. 8 - 2. odstavec., str. 70 jsme udělali podle zadání pod textem celou stranu.
Písanka 3 - str. 23 celá, str. 24 -první 4 řádky.
Matematika 3 - str. 8- celá , kromě cv. 5.
Moje počítání 3 - str. 1 celá
Připomínám domluvený termín vložení Matematiky 3 a Písanky 3 do boxu u školy.
Hezký den, S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 26. 5.

Datum: 27. 5. 2020

Dobrý den, posílám zadání látky, kterou jsme probrali 26.5.:

Slabikář - str. 69 - přečíst sabiky v domku, slova pod domkem ve sloupečcích přečíst a vyobloučkovat. Cvičení 8 - Táta vaří - přečíst a vyobloučkovat slabiky v 1. odstavci.

Písanka 3 - str. 22 celá.
Matematika 4 a) - str. 7 celá . Cvičení 4 - opsat a vypočítat do sešitu M - zelenou část.
Matematické minutovky 3. díl - str.9 - 1. cvičení
Já a můj svět - str. 62 celá podle zadání pod textem
Doufám, že všechno zvládáte. Kdyby jste potřebovali konzultaci, napište. S. Kocmanová

Učivo 1. ročník 25. 5.

Datum: 26. 5. 2020

Dobrý den, posílám látku z 25.5. :
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 41 - celá strana , doplnit slabiky (psát perem). Ve sloupečcích přečíst a vyobloučkovat slabiky.
Číst článek Na jaře - vyobloučkovat slabiky u jednotlivých slov. Odpovědět na otázky pod textem.
Písanka 3 str. 21 celá. Předtištěné vzory obtáhnout tužkou, dále psát perem.
Matematika 4 a) - str. 6 - cv. 1,3,6 .

Budu posílat látku, kterou vypracujeme každý den.
Prosím přivezte do školy na kontrolu vypracovanou Písanku 3 a Matematiku 3 ve středu 27.5. Prosím uložte sešity do boxu, umístěného u vchodu do nové budovy.
Děkuji, hezký den, S. Kocmanová

Učební látka - 1. ročník- 19.5. - 24.5.

Datum: 18. 5. 2020

Dobrý den milí rodiče, poslední on-line výuka pro prvňáčky proběhne v úterý 19.5. v 10.30 hod. Budeme pracovat v Matematice 4 a) na str. 5, ve Slabikáři na str. 67.
Děti si nachystají psací potřeby a pastelky.

Český jazyk - Slabikář - str . 68 - písmeno Ř, ř - přečíst úvodní báseň, vyznačit barevně velké a malé písmeno, vykreslit obrázek. V brýlích pojmenovat obrázky, určit počet slabik vytleskáním. Přečíst slabiky a slova pod obrázkem, slova vyobloučkovat. Př. ma-líř, při-ve-de, Ji-řík, přij-de. Přečíst a vyobloučkovat článek U řeky Ohře. Poslední cvičení doplnit podle zadání.
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 40 - celá strana podle zadání pod textem
Písanka 3 - str. 17 - 20 - obtáhnout vzory tužkou, pak teprve psát perem s podložkou.

Matematika 4 a) - str. 6 - zde je nová látka - Sčítání s přechodem desítky, cv. 2, 4, 5,7
str. 7 cv. 1,2,5
Moje počítání 2 - str. 25 cv. 1, 2 str. 26 cv. 2, 3

Já a můj svět - str. 61- celá strana podle zadání pod textem

Doufám, že všechno zvládnete výborně. Kdyby jste potřebovali konzultaci, napište.
Hezký den, S. Kocmanová


Učební látka - 1. ročník- 13.5. - 18.5.

Datum: 12. 5. 2020

Dobrý den milí rodiče, děkuji za zaslané práce dětí .Kdo ještě neposlal, prosím pošlete oskenované Souhrnné opakování do Matematiky a vypracovanou Prvouku na str. 57. Děkuji.
Zítra , v úterý 12.5. proběhne on-line výuka opět v 10. 30 hod. Děti si připraví Pracovní sešit ke Slabikáři na str.37 - 38 a Matematiku 4a na str. 2. Společně vypracujeme cv. 1, 4 , 5,6. V sešitě Já a můj svět společně vypracujeme str. 58. Děti si připraví na výuku psací potřeby a pastelky.

Do 18.5. si děti vypracují:
Český jazyk - Slabikář na str. 65 - přečíst text u smajlíka, slabiky s písmenem Ž,ž v domku a slova ve sloupečku. Kdo potřebuje, vyobloučkuje si.Př. : Rů-že-na, vá-ží. žem-le. Děti si vyberou jeden text cv. 6 - Užovka nebo Žába a natrénují čtení. Zazpívají si písničku Žabička zelená.
Pracovní sešit - str. 39 - doplnit počáteční slabiku pod obrázky, přečíst sloupečky slov, další cvičení podle zadání pod textem. Písanka 3 - str. 13-16 - psát perem, s podložkou, vzory nejdříve obtáhnout tužkou, popř. natrénovat nanečisto.

Matematika 4a - str. 3 celá, str. 4 cv. 2,3,4
Moje počítání 2 - str. 24 cv.1,2

Já a můj svět - str. 59 - nácvik pouze celých hodin- cvičení doplnit podle zadání pod textem- dokreslit malou ručičku do hodin podle zadání.
str. 60 - sledovat typy hodin a čas, který ukazují, dokreslit do hodin ručičky podle zadání.
Vše, co se dětem podaří mně můžete poslat oskenované na můj mail.
Mějte se hezky,hodně úspěchů při vypracování úkolů, v úterý se těším na on-line výuku. S. Kocmanová

Učební látka - 1. ročník- 6.5. - 11.5.

Datum: 6. 5. 2020

Dobrý den milí rodiče, dnes proběhla společná on-line výuka, na kterou se přihlásilo 5 dětí. S těmi jsme společně vypracovali, popř. zkontrolovali v Matematice str. 30, v Pracovním sešitě ke Slabikáři str. 35. V sešitě Já a můj svět jsme vypracovali str. 55. Ve čtvrtek proběhne další společná hodina v 10.00 hod. v ní budeme pracovat v Matematice na str. 31, ve Slabikáři na str.64.
Do 11. 5. si děti vypracují:
Český jazyk : na procvičení výslovnosti - Jazykolam - říci si 3x : Žabák žbluňky, žáby kuňky.
Slabikář - stranu 64 - uděláme společně ve čtvrtek , co nestihneme si děti dodělají v rámci domácí práce.
Pracovní sešit - str. 36 - přečíst sloupečky slov , vyobloučkovat slabiky např. Len-ka, Lin-da, další cvičení na straně vypracovat podle zadání pod textem. Nejdřív si přečíst věty ve cvičení, počáteční písmeno jmen psát velkým tiskacím písmenem. Na straně 37 vypracovat křížovku, psát velkým tiskacím písmem.
Písanka 3 - str. 10 - 12 - obtáhnout vzory tužkou, dále psát perem. Obrázky si můžou děti vymalovat. Nezapomeňte psát s podložkou, kvůli správnému sklonu písma.

Matematika - Matematika 3 - str. 31 uděláme ve čtvrtek , co nestihneme si děti dodělají v rámci domácí práce. Na straně 32 je Souhrnné opakování, po vypracování mně pošlete oskenované na můj mail ke kontrole.
Moje počítání 2 - str. 22 cv. 2, str. 23 cv. 1, 2

Já a můj svět - str. 57 - Rodinné oslavy - nalepit do rámečku fotografii z rodinné oslavy nebo nakreslit obrázek, další cvičení podle zadání pod textem. Budu ráda, když mně vypracovanou stranu pošlete ke kontrole.

Vše, co se dětem podaří mně můžete poslat oskenované na můj mail. Hlavně bych se ráda podívala na podařené stránky v Písance.
Mějte se hezky, pevné zdraví a ve čtvrtek se těším na on-line výuku. S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 24. - 30. 4.

Datum: 24. 4. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učební látky pro prvňáčky. do 30.4.:

Český jazyk - na procvičení výslovnosti : Čáp
Čáp k močálu letí,
s čápem čapí děti.
U močálu čapí teta
Na čápata čeká léta.

Slabikář - str. 62 - nové písmeno - Č,č - v úvodní básni barevně zakroužkovat písmeno Č, č , vymalovat obrázek. V brýlích pojmenovat obrázky, začínající na písmeno č. Přečíst slabiky pod obrázkem. Otázky v dalším cvičení přečíst ( kdo potřebuje vyobloučkuje si) a čarou spojí se správnou odpovědí. Další dvě cvičení podle zadání pod textem.
- str. 63 - přečíst slabiky s písmenem č v domku. Přečíst slova ve sloupci a obloučkovat slabiky. Na této straně se vrátíme k obloučkování. V 1. cvičení tvoříme zdrobněliny slov , v dalším cvičení rozdělujeme na slabiky slova typu myš-ka, koč-ka, myč-ka, atd. Cvičení na této straně přečíst, rozdělit na slabiky a splnit podle zadání pod textem. V posledním cvičení doplnit slova tiskacím , kdo zvládne psacím písmem.
Pracovní sešit - str. 35 - cvičení podle zadání pod textem .
Písanka 3 - str. 6-9 nejdřív obtáhnout tužkou předtištěné vzory, prosím psát s podložkou.
Matematika 3 - str. 28 - Kilogram - cvičení 1, 2 , 5, 7 , ve cvičení 3 - děti se zváží na osobní váze a zapíší výsledek
str. 29 - cvičení 2, 3, 5, 7- podle zadání
Moje počítání 2 - str. 20 cv. 1, 3, 4
str. 21 cv. 1, 2
Matematické minutovky 3 - str. 7 - cvičení jsou opakovací do 15

Já a můj svět - str. 54 - Orientace v čase - Rok, roční období - podle obrázků vyprávět, co prožíváte v ročních obdobích, obrázky spojit s názvy ročních období, děti si obrázky mohou vymalovat.
Hodně pracovních úspěchů, pohody a zdraví S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník, 15. - 22. 4.

Datum: 16. 4. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám učební látku pro prvňáčky do 22.4.

Český jazyk - na procvičení mluvidel a jazýčků - jazykolam : Před Kubou buky, za Kubou buky a Kuba kakabus kuk na kluky.
Slabikář - vracíme se ke straně 60 - tato strana je procvičovací - v 1. cvičení řešení hádanek napsat tiskacím písmem, ve 2. cvičení vyluštěná slova opět tiskacím písmem , další cvičení podle zadání pod textem.
Pracovní sešit str. 34 - přečíst slova ve sloupcích- kdo potřebuje , slova vyobloučkuje - např. ma-ko-vi-ce. Kdo čte plynule, obloučkovat nemusí. Ve 2. cvičení zakroužkovat správnou odpověď. Přečíst text - Karolína - podle potřeby slova obloučkovat - po přečtení zkusit odpovědět na otázky: Co baví Karolínu?
Jak se oblékla v pátek?
Kam půjde po škole? - kdo odpověděl na všechny otázky správně, nakreslí si ke cvičení Smajlíka :-)
Písanka 3 - str. 4-5 - vždy tužkou obtáhnout předtištěný vzor, pozor na sklon písmen, prosím psát s podložkou, obrázky na str. 4 dole si mohou děti vykreslit
Matematika 3 - str. 27 - procvičování sčítání a odčítání do 20 - děti si udělají cvičení1, 2, 4 - do sešitu Matematika opíší a vypočítají 1. sloupeček cvičení 5
Moje počítání 2 - str. 19 cv. 1,2
Matematické minutovky 3 - str. 6 - obě cvičení

Já a můj svět - str. 53 - opakování - Jaro - cvičení vypracovat podle zadání pod textem, dopisovat tiskacím písmem do mřížek

Přeji hodně úspěchů při vypracování úkolů. Přeji hezké dny a hodně zdraví všem. S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník, 6. - 14. 4.

Datum: 6. 4. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učební látky pro prvňáčky do 14.4.

Český jazyk - Slabikář str. 58 - písmeno B,b - přečíst úvodní báseň, barevně zakroužkovat písmena B,b, vybarvit obrázek. Pojmenovat obrázky v brýlích. Přečíst slabiky, slova, text.
str. 59 - úkoly plnit podle zadání pod textem, přečíst slova, rozpočitadlo - kdo potřebuje, může obloučkovat slabiky- např. ba-lík.
str. 61 - strana je věnována Velikonocům, ke straně 60 se vrátíme později
Pracovní sešit str. 33 , v posledním cvičení doplnit tiskacím písmem
Písanka č. 3 - str. 1-3
Matematika 3 - str. 26 celá
Moje počítání 2- str. 17 cv. 1, 3
str. 18 cv. 1,2
Matematické minutovky 3 - str. 4

Já a můj svět- Pracovní listy ve složce - děti si vypracují prac. list - Březen

Snad to všechno zvládnete bez problémů, kdybyste potřebovali něco zkonzultovat, napište.
Krásné Velikonoce a hodně zdraví všem, S. Kocmanová

Informace pro rodiče prvňáčků

Datum: 30. 3. 2020

Milí rodiče, protože už děti dopisují Písanku 2, vyzvedněte si prosím ve škole Písanku 3 a Pracovní listy k sešitu Já a můj svět po telefonické domluvě s paní ředitelkou Havelkovou - tel: 606 429 100.
Děkuji, S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník 30.3. - 5. 4.

Datum: 30. 3. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učební látky k vypracování pro prvňáčky od 30.3. do 5.4.

Český jazyk - Slabikář str. 55 - přečíst, slabiky, slova, texty, ústně povykládat pohádku podle obrázků str. 56 - - v 1. cvičení dopsat slova tiskacím písmem, ve 2. cvičení spojit vhodné dvojice, ve cvičení č. 4 přečíst text - pokud děti čtou plynule a nepotřebují číst slovo po slabikách, nemusí obloučkovat
Pracovní sešit - str. 29 - podle zadání str. 32 - přečíst text, odpovědět na otázky A/N
Písanka 2 - 38 -39 - psát s podložkou, dbát na správný sklon písma - vzory obtáhnout 2x tužkou
Matematika 3 - str. 24 - Litr - ukázat dětem na odměrce , cv. 1, 2,3,4 str. 25 cv. 2, 4,6
Moje počítání 2- str. 15 cv. 2,3 str. 16 cv. 1, 3
Minutovky 3 - str. 3

Já a můj svět - str. 52 podle zadání pod textem.
Hodně úspěchů a hodně zdraví všem, S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník do 29. 3.

Datum: 24. 3. 2020

Učivo pro 1. ročník do 29. 3.

Učivo pro 1. ročník do 23. 3.

Datum: 19. 3. 2020

Učivo pro 1. ročník od 19. 3. do 23. 3..

Učivo pro 1. ročník do 18. 3. 2020

Datum: 16. 3. 2020

Úkoly pro 1. ročník do středy 18. 3..

Učivo pro 1. ročník do 13. 3.

Datum: 10. 3. 2020

Učivo pro děti 1. ročníku od 11. 3. - 13. 3.

Rozvrh hodin 2019/2020

Datum: 10. 12. 2019

Rozvrh hodin pro 1. ročník, platný od 9. 12. 2019.

Rádio Petrov - akce Hurá do školy

Datum: 12. 9. 2019

Dnes naše prvňáčky navštívilo rádio Petrov - akce Hurá do školy.

Rozvrh hodin 2019/2020

Datum: 28. 8. 2019

Rozvrh hodin pro 1. ročník na školní rok 2019/2020

Desatero pro rodiče

Datum: 4. 11. 2013

Desatero pro rodiče

Desatero nejen pro budoucí prvňáčky

Datum: 3. 1. 2012

Desatero nejen pro budoucí prvňáčky

Zobrazeno 31-57 ze 57

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem