Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

I. třída (1. , 2. ročník)

#

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Datum: 15. 12. 2020

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Informace k návratu do školy

Datum: 13. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám důležité informace k nástupu do školy dne 18.11. :
Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin .Děti si přinesou ve středu všechny pracovní sešity, učebnice a pomůcky.
Protože v hodinách TV nesmí děti cvičit, bude často probíhat hodina TV formou pobytu venku. Proto prosím dejte dětem na převlečení nepromokavé oblečení a obuv, čepici, rukavice.
Děti mohou navštěvovat školní družinu. Prosím sdělte mně do pondělí 16.11. všechny změny v docházce oproti normálnímu režimu na můj mail. Veškeré změny odchodu z družiny prosím pište do družinových deníčků.
Z hygienických důvodů je nutné, aby měly děti na dobu výuky 2 roušky uložené v igelitovém sáčku.
Děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění ( rýma, kašel, teplota) neposílejte do školy!!!
Nezapomeňte si prosím nahlásit obědy, pokud bude dítě navštěvovat školní stravování.
Hezký den , S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 12 .11.

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, zítra 12.11. budeme na online hodině společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 34 - krátké a dlouhé samohlásky, v Matematice na str. 27-28- numerace do 14 s přechodem desítky.
Do konce týdne si děti doma vypracují :
Pracovní sešit ČJ - str. 32 - přepis textu na řádky, rozdělování slov na konci řádku podle slabik- celá strana.
Matematika - str. 28 cv. 5,6
str. 29 cv. 4,5
Já a můj svět - str.27 -Máma a táta - podle zadání u textu- celá strana
Písanka 1. díl - str. 25 - procvičení psaní písmene p .

V pondělí 16.11. bude poslední online hodina, v úterý je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy.
Prosím pošlete ve středu po dětech všechny!!! pracovní sešity, učebnice, školní sešity.
Hezký den S. Kocmanová

Výuka 12.11.. 1. ročník

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, ve čtvrtek 12.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 41 - procvičení písmene U,u a tvoření slabik. Děti si nachystají zipovou abecedu. V Matematice budeme pracovat na str. 38 - numerace do 5, číselné řady a slovní úlohy.
Prosím o odevzdání Matematiky, Živé abecedy a Já a můj svět do většího boxu u vchodu do nové budovy nejpozději do pátku 13.11. do 9 hod. Zkontrolované sešity budou nachystané v boxu k vyzvednutí v pátek od 12 hod.
V pondělí 16.11. proběhne pravděpodobně poslední online hodina, v úterý 17.11. je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy. Prosím pošlete ve středu po dětech do školy všechny !!!! pracovní sešity a školní pomůcky, které máte doma.
Děkuji, S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 40 - Nové písmeno U,u.
V příloze posílám listy na nácvik tiskacích písmen U,u a slabik - děti si listy vypracují do konce týdne. Při nácviku psaní písmenka postupujeme podle šipek vzoru. Děti si vystřihnou písmena U,u v zipové abecedě.
V Matematice na str. 37- numerace do 5, rozklad čísel a na str. 39, cv. 1,2
Dále si děti ve středu 11.11. vypracují: Moje první psaní - str. 31 - Nácvik horního zátrhu - 4 řádky
Písanka 1 - str. 1 celá
Matematické minutovky - str. 11 - podle zadání pod textem
Poznáváme abecedu - děti si vybarví písmena, která již známe
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 11.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně s dětmi pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 33 - Hláska- písmeno a v učebnici ČJ na str. 47
v Matematice - str. 27 - numerace do 14, s přechodem desítky
v Čítance na str. 46 - hlasité čtení textu ( po domácí přípravě)
Ve středu 11.11. si děti vypracují: Jsem čtenář - str. 6 cv. 3,4 - podle zadání
Písanka str. 24 - opakování psaní písmene E, str. 25 - psaní písmene j
Procvičujeme češtinu - str. 11 celá

Učení pro 2. roč. na 9.11

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
Děti si v pondělí 9.11. vypracují:
Pracovní sešit ČJ - str. 30- Význam slov - Opakování. Pošlete mně tuto stranu naskenovanou na mail na oznámkování.
Matematika str. 25 - numerace do 13 s přechodem desítky- cv. 2a), b), cv. 3, cv. 4, cv. 5
Já a můj svět - str. 26 - Rodina - U nás doma - celá strana podle zadání - zkontrolujeme si společně v úterý na online hodině.
Čítanka str. 46- hlasité čtení
V úterý 10.11. na online hodině budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 31 - Dělení slov , učebnice ČJ na str. 45
v Matematice na str. 26
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
V pondělí 9.11. si děti vypracují:
Živá abeceda str. 38 - nácvik čtení slabik s písmenem P,p - v 1. cvičení čteme jednotlivé hlásky, pak je skládáme do slabiky, ve 2. cvičení spojujeme čarou perníčky, které patří k sobě a čteme slabiky, v modrém rámečku je nácvik čtení slabik bez rozkladu- pomáháme si modrým obloučkem pod každou slabikou. V posledním cvičení děti poskládají do mřížek písmena, která známe, pak je napíší.
Matematika str. 35 - nácvik rozkladu číslic 1-5 - cvičení vypracovat podle zadání.
str. 31 cv. 4 - opakování sčítání do 4 - děti vyhledají chyby ve výpočtech a opraví je podle vzoru.
Já a můj svět str. 26 - Ája pomáhá mámě - děti pojmenují místnosti na obrázcích, vystřihnou kartičky a nalepí k místnostem, ve kterých se používají.
V úterý 10.11. na online výuce budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 39, v Matematice na str. 36.
Děti si připraví tužku, pastelky, zipovou abecedu, číselnou osu nebo pravítko.
Hezký den S. Kocmanová

Učení na 5.11. pro 2. ročník

Datum: 5. 11. 2020

Dobrý den, zítra 5.11. budeme s dětmi na online výuce pracovat v učebnici ČJ - str. 42- Slova citově zabarvená a v Pracovním sešitě na str. 29. Děti si připraví diktátový sešit ( D), napíšeme si diktát z učebnice - str. 31 cv. 6c)
V Matematice na str. 24- Odečítání s číslem 13 s přechodem přes desítku. Děti si nachystají papírovou číselnou osu nebo pravítko a sešit do Matematiky.
V pracovním sešitě Jsem čtenář - na str. 6-8
Dále si děti 5.11. vypracují: Písanka str. 23 - opakování psaní písmene Ch, ch - celá strana
Čítanka na str. 47- 49- hlasité čtení .
Do boxu u vchodu do školy prosím odevzdejte nejpozději do pátku do 9. hod diktátový sešit, Písanku a Matematiku ke kontrole. Opravené sešity budou v boxu k vyzvednutí v pátek 6.11. od 12 hod.
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 5. - 6.11

Datum: 5. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, zítra 5.11. budeme v online hodině pokračovat s dětmi v Živé abecedě na str. 37 - procvičování písmen a hlásek a slabik. Děti si na tuto hodinu připraví také zipovou abecedu.
V Matematice budeme pracovat na str. 34 - Sčítání na číselné ose. Děti si připraví buď papírovou číselnou osu nebo pravítko.
Úkoly na domácí vypracování do pátku 6. 11. : Moje první psaní str. 29 - nácvik horní kličky - poslední 4 řádky
str. 30 - Nácvik horního zátrhu - celá strana
Matematické minutovky - str. 10 celá - podle zadání pod textem
Prosím , dejte na výuku dětem sluchátka , aby jsme se slyšeli bez rušivých zvuků. Děkuji, hezký den S. Kocmanová

Učení na 3.11. pro 2. ročník

Datum: 4. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, zítra 4.11. budeme pokračovat v online výuce v Pracovním sešitě ČJ - na str. 28, v učebnici ČJ na str. 39 - Slova nadřazená, podřazená, souřadná. V Matematice na str. 23 - numerace do 13.
4.11. si děti vypracují: Já a můj svět - str.24 - opakování - Podzim - cv. 1 , cv. 2 - odpovědi na otázky vystřihnout z přílohy, nalepit do tabulky, obrázky vymalovat. Pošlete mně tuto stranu na oznámkování.
V příloze posílám vyplněné stránky pro kontrolu.
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 4.11.

Datum: 4. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, zítra budeme na online výuce s dětmi pracovat v Matematice na str. 33- sčítání do 5,
v Živé abecedě na str. 36 - nové písmeno P,p. Děti si připraví tužku, pastelky, zipovou abecedu ( prosím vystřihnout písmena , která už děti umí).
Úkoly na domácí vypracování na 4.11.: Moje první psaní str. 29 - nácvik horní kličky- podle vzoru na str. 28, pozor na sklon kličky - 4 řádky. Psaní číslic - str. 5 - nácvik psaní číslice 5 - 4. a 5. řádek
Pracovní listy - v příloze- nácvik psaní P,p - str. 36 - 37 - děti si průběžně vypracují do pondělí 9.11.
Já a můj svět - str. 25 - Ájin pokojíček -a) děti si prohlédnou Ájin pokojíček a srovnají se svým pokojem
b) zakroužkovat věci, které z pokojíku zmizely.
Hezký den S. Kocmanová

Učení na 3.11. pro 2. ročník

Datum: 2. 11. 2020

Dobrý den , v příloze posílám vypracované listy pro kontrolu ze dne 2.11.
Zítra 3.11. budeme v online výuce pokračovat v Matematice na str. 21 - 22 - numerace s číslem 13 s přechodem desítky. V Pracovním sešitě ČJ na str. 27 - Slova mnohoznačná.
Dále si děti 3.11. vypracují : Písanka 1. díl str. 22 - procvičení psaní písmen C, Č - celá strana
Český jazyk učebnice - str. 37 cv.2, 3 -ústně - tvoření slov protikladných

Na průběžné vypracování- Matematické minutovky - děti si vypracují příklady do 20 s přechodem desítky .

V úterý 3.11. začíná online výuka opět v 10.00 hod.
Hezký den a pevné zdraví S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 3.11.

Datum: 2. 11. 2020

Dobrý den , posílám v příloze vyplněný list z matematiky dětem pro kontrolu.
Zítra budeme v online hodině pokračovat v Matematice na str. 31 - 32. V Živé abecedě na str. 35.
Úkoly na domácí vypracování na 3.11. : Moje první psaní - str. 28 - Nácvik horní kličky- postupujeme podle šipek - velký vzor 10x obtáhnout , další jedním tahem jednou obtáhnout
Psaní číslic - str. 5 3 3 řádky - nácvik psaní číslice 5 - opět postupujeme podle šipek- začínáme svislou čarou, pak bříško, nakonec vodorovná čárka
Matematické minutovky - str. 9 celá podle zadání pod textem
Zítra 3.11. zase začínáme v 9. 00 hod.
Ať se vám všechno dobře podaří, hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. ročník na 2.11. a pozvánka na online výuku

Datum: 1. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, protože návrat dětí do školy je zatím v nedohlednu, budeme i v příštím týdnu pokračovat v online výuce, a to od pondělí do čtvrtka vždy od 10 hod.
V pondělí 2. 11. budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 26 - Význam slov- slova protikladná , v Matematice na str. 20 - 21- numerace do 12 s přechodem desítky.
Dále si v pondělí 2.11. děti vypracují: Písanka 1. díl - str. 21 - procvičení psaní písmen - c, č.
Čítanka - str. 36-37 - hlasité čtení
Procvičujeme češtinu - str. 10 celá - podle zadání
Já a můj svět - str.21 - Savci a ptáci- stavba těla, způsob života. Do sešitu nalepit obrázek savce a ptáka a přiřadit popisky ze str. 21 v prac. sešitě.
V příloze posílám pracovní list do matematiky na procvičování.
Dále předávám informaci ohledně stravování. Pokud si nebudete obědy dětí odebírat do nosiče, obědy je potřeba si odhlásit.
Přeji hezký víkend a v pondělí se těším na online výuku. S. Kocmanová

Učení pro 1. ročník na 2.11.

Datum: 1. 11. 2020

Učivo pro 1. ročník, 2. 11.

Informace 1. ročník

Datum: 1. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, protože návrat dětí do školy je v nedohlednu, bude i v příštím týdnu probíhat online výuka. Pro děti 1. ročníku bude probíhat výuka od pondělí do čtvrtka v 9.00 - 9. 45 hod. Společně začneme pracovat v Matematice na str. 30.
V Živé abecedě začneme pracovat na str. 33. Každý den bychom měli splnit 1 stranu sešitu. Domácí úkoly budu dětem zadávat na online hodinách.
Další úkoly na domácí vypracování na 2.11. : Moje první psaní - str. 27 - šikmá čára mírně prohnutá zdola nahoru - celá strana
Psaní číslic - str. 4 - nácvik psaní číslice 4- první 3 řádky - postupujeme při nácviku psaní podle šipek na 1. řádku
Já a můj svět - str. 22-23 - V rodině - vystřihnout a poskládat 4 různé obrázky ze života rodiny a nalepit do rámečků na str. 22.
Matematické minutovky 1. díl - str.8 celá - práce s čísly a číslicemi 6 až 10 - děti ve cvičeních čísla nepíší, jen přiřazují , dokreslují.
V příloze posílám oskenované listy na nácvik psaní tiskacího tvaru písmene O, o a šikmé čáry zdola nahoru.

Dále předávám informaci ohledně stravování, pokud si nebudete vyzvedávat obědy dětí do nosiče, je potřeba obědy odhlásit.

Přeji hezký zbytek víkendu a v pondělí se těším na online výuce. S. Kocmanová

Učivo 2. ročník, 23. 10.

Datum: 22. 10. 2020

Dobrý den , posílám zadání učení na pátek 23.10. :
ČJ - Pracovní sešit str. 25 - Význam slov, slova souznačná ( synonyma) = slova, která mají stejný nebo podobný význam
str. 25 cv. 2 nahrazujeme slova v závorce za podobné , např. Jeníček byl malý (hoch) - chlapec
str. 25 cv. 3 - vybarvíme jen slova se stejným významem - např. poškodit-pokazit.porušit-poničit , vyškrtnout slovo opravit
cv. 4 - vymalovat jen ty perníky, na kterých jsou synonyma
Matematika . str.19 - procvičování sčítání do 12 s přechodem desítky - celá strana

V příloze posílám vyplněné stránky dětem pro kontrolu.
Přeji hezké podzimní prázdniny a hodně zdraví. S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 23. 10.

Datum: 22. 10. 2020


Dobrý den milí rodiče, protože nám dnešní výuku narušily technické problémy, proběhne další online hodina zítra 23.10. od 9.30 hod.
Budeme pracovat v Živé abecedě na str. 32, v Matematice na str. 28- 29.
Děti si
Dobrý den milí rodiče, protože nám dnešní výuku narušily technické problémy, proběhne další online hodina zítra 23.10. od 9.30 hod.
Budeme pracovat v Živé abecedě na str. 32, v Matematice na str. 28- 29.
Děti si připraví tužku a pastelky.
V příloze posílám vyplněné stranu z Matematiky dětem pro kontrolu.
Přeji všem hezké podzimní prázdniny a hlavně hodně zdraví. S. Kocmanová

Učivo 2. ročník, 21. 10.

Datum: 21. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učení na 21.10. :

Český jazyk - Pracovní sešit na str. 23 - Hranice slov ve větě - ve cv. 1 si děti nejdřív oddělí jednotlivá slova svislou čarou a pak přepíší správnou podobu věty psacím písmem.
cv. 2 - děti vyhledají slova a dají je do kroužku. Věty přepíší do sešitu ČJ Š.
cv. 4 - podle zadání
Písanka str. 20 - vypracovat podle zadání, děti si mohou obrázek vykreslit
Matematika - str. 17 cv. 1, 2, 3, 4, 5
Já a můj svět - str. 20 - děti si přečtou modrý rámeček, strom nevystřihují. Další cvičení si vypracují podle zadání. V posledním cvičení doplní slova do mřížky tiskacím písmem.
V příloze posílám vyplněné listy z dnešní online výuky dětem na kontrolu.
Ve čtvrteční online výuce budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 24, v Matematice na str. 18.
Hezký den S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 21. 10.

Datum: 21. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání látky, kterou si děti vypracují ve středu 21.10. :

Živá abeceda - str. 30 celá - tvoření slabik se S , s . Komu nejde čtení plynule, rozloží si nejdřív na hlásky a pak spojí do slabiky. Jednotlivé slabiky děti obloučkují modrou pastelkou.
Moje první psaní - str. 26 - nácvik tvaru, který je základem některých písmen. Při psaní postupujeme podle šipek. Každý tvar několikrát obtáhnout.

Matematika str.25 celá -opakování geometrických tvarů .
Psaní číslic na str. 3 - 4 řádky - nácvik číslice 3
Já a můj svět - str.21 - Máme miminko - cvičení podle zadání pod textem.

V příloze posílám stránky , na kterých jsme pracovali dnes dětem pro kontrolu.
Na čtvrteční online výuce budeme pracovat v Živé abecedě na str. 31, v Matematice na str. 26- 27. Začátek bude opět v 9.00 hod.
Budu ráda, když mně napíšete, jak to zvládáte.
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. ročník na 19.10.

Datum: 19. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, dnes si prvňáčci vypracují :
Živá abeceda str. 28 - nové písmeno S,s  - děti pojmenují obrázky v 1. cvičení a  vyznačí S,s ve slovech ( S - červeně, s- modře)
a v textu básničky. V dalším cvičení si nacvičí čtení písmen v řádcích, další cvičení si vypracují podle zadání pod textem.
 V sešitku Poznáváme abecedu si děti vypracují list s písmenem S,s

Moje první psaní str. na str. 25- psaní šikmých čar

Matematika str.22 cv. 1  - děti pojmenují geometrické tvary a k nim patřící předměty
cv. 3 - podle zadání, str. 23 cv. 1  - nácvik  psaní číslice 2 
Psaní číslic - str 2  - první  3 řádky - nácvik psaní číslice 2
Já a můj svět - str. 20 - povídání o rodině a členech rodiny , do prázdného okýnka děti nakreslí maminku a tatínka

V úterý 20.10. proběhne online výuka v 9.00 - 9.45 hod . Budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 29, v Matematice na str. 24. 
Děti si připraví psací potřeby, pastelky. 
Doufám, že všechno zvládnete. Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 19.10.

Datum: 19. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání látky k domácímu procvičování na 19.10. :
ČJ - Pracovní sešit str. 21 - celá strana je opakování o větách - vypracované mně prosím pošlete na můj mail
Matematika - str. 15 cv. 5,6,7,8,9
Já a můj svět str. 19 celá - Rostliny a houby v lese
Písanka 1 str. 19 - procvičení psaní písmen ď , slabik au, ou

V úterý 20.10. proběhne online výuka v 10.00- 10.45 hod, budeme společně pracovat v ČJ na str. 22, v Matematice na str. 16 - 17, Já a můj svět str. 20 .
Děti si dále nachystají psací potřeby, pastelky, matematickou osu.
Doufám, že všechno zvládnete výborně. Hezký den S. Kocmanová

Učivo 1. ročník

Datum: 14. 10. 2020

posílám zadání učební látky k domácímu vypracování na čtvrtek 15.10. a pátek 16.10.:
Učební látku na středu 14.10. mají děti v pracovních sešitech označené červeně.
Do pátku 16.10. si vypracují:
Živá abeceda str. 26 celá podle zadání pod textem. Ve 2. cvičení vyznačit velká písmenaE É červeně, malá e,é modře
str. 27 celá , v 1. cvičení vyznačí krátké slabiky tečkou, dlouhé slabiky vodorovnou čárkou

Matematika str. 20 celá, str. 21 cv. 4,5

Moje první psaní str. 24 - šikmé čáry
Psaní číslic str. 1 - napsat poslední 3 řádky- číslo 1
Zítra potvrdím mailem, jestli proběhne v pátek 16.10. zkušební online výuka pro 1. ročník a to v čase 9.00 - 9.45 hod.
Hezký den a pevné zdraví S. Kocmanová

Učivo 2. ročník

Datum: 14. 10. 2020

Úkoly a látku na středu 14.10. mají děti zapsané v úkolníčku.
Do pátku 16.10. si vypracují: Pracovní sešit do ČJ - Druhy vět str. 20 celá.
Procvičujeme češtinu str. 8 cv. 15,16
Matematika str. 14 cv. 1, 2,3.4,5 str. 15 cv. 1,3

Matematika geometrie. str. 81 cv. 1, 3,4
Písanka 1. díl str. 18 celá
Čítanka str. 32 , do sešitu ČT napsat název článku a nakreslit rybu.

Zítra potvrdím mailem, jestli proběhne v pátek 16.10. zkušební online výuka pro 2. ročník a to v čase 10.00 - 10.45 hod.
Hezký den a pevné zdraví S. Kocmanová

Rozvrh hodin pro 2. ročník

Datum: 2. 9. 2020

Rozvrh hodiny pro 2. ročník na školní rok 2020/2021.

Rozvrh hodin 1. ročník

Datum: 2. 9. 2020

Rozvrh hodin pro 1. ročník na školní rok 2020/2021.

#

Fotografie k ukončení školního roku 2019/2020

Datum: 30. 6. 2020

Fotografie k ukončení školního roku 2019/2020

Pasování na čtenáře 1

Pasování na čtenáře

Datum: 25. 6. 2020

Dnes proběhlo u prvňáčků pasování na čtenáře.

Učivo 1. ročník, 8. 6.

Datum: 9. 6. 2020

Dobrý den paní Pochylá ,posílám vypracovanou látku ze dne 8.6..
Slabikář str. 77 - v prvním cvičení doplnit vhodnou slabiku, cv. 12 přečíst, jestli Viktorka ještě nečte plynule, tak vyslabikovat,
poslední cvičení podle zadání pod textem.
Matematika 4a) - str.12 cv. 4,5,6
str. 13 cv. 1 - pracovní list pošlu naskenovaný
Písanka 3 - str. 34 celá

Učivo 1. ročník, 5. 6.

Datum: 8. 6. 2020

Dobrý den , posílám probranou látku z pátku 5.6.:
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 43 - přečíst pohádku, doplnit písmena do mřížky, namalovat obrázek podle zadání
Písanka 3 - str. 32 celá
Matematika 4 a) - str. 12 cv. 1,2,4
Hezký den Kocmanová

Učivo 1. ročník, 4. 6.

Datum: 5. 6. 2020

Dobrý den , posílám probranou látku ze dne 5.6. :
Slabikář str. 75 - přečíst básničky Srdíčko, Na zahradě
str. 76 - celá- slova se slabikotvorným r, l - vše přečíst a vyobloučkovat- např. vr-ká, je-dl
-cvičení splnit podle zadání pod textem.
Písanka 3 - str. 30 a 31 - obtáhnout tužkou předtištěný vzor, psát perem
Moje počítání str. 10 cv. 5 , str. 11 cv. 2- u druhého sčítance si pomáhat rozkladem - např. 7+5 - 5 rozložím na 3( dopočítám do desítky - 7+3= 10) a na 2 ( 10+2= 12)
Já a můj svět str. 63 celá
Opravené sešity jsem dnes poslala po Denisce. Prosím , pošlete v pondělí 8.6. na kontrolu Moje počítání 3 a Slabikář.
Hezký den, Kocmanová

Učivo pro 1. ročník 3. 6.

Datum: 4. 6. 2020

Dobrý den , posílám zadání probrané látky ze dne 3.6. 2020.:
Slabikář str. 74 -přečíst a vyobloučkovat cv. 11. Nakreslit obrázek, napsat na volný řádek jméno maminky.
str. 75 vypracovat tajenku- tiskacím písmem napsat zdrobnělá jména dětí, na volný řádek napsat svoje jméno psacím písmem.
Písanka 3 str. 29 celá, obtáhnout vzor tužkou, zkusit si napsat nanečisto.
Matematika 4a) - str.11 cv. 2,4,5,6
str. 11 cv. 3 -opsat do sešitu M a vypočítat, prosím poslat na kontrolu do školy.
Moje počítání 3 - str.10 cv. 1,3,4
Pošlete mně vypracované úkoly do školy na kontrolu.
Hezký den, Kocmanová

Učivo 1. ročník, 2. 6.

Datum: 3. 6. 2020

Dobrý den, posílám zadání probrané látky ze dne 2.6.:
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 42 - pod obrázky napsat počáteční slabiku tiskacím písmem, přečíst a vyobloučkovat sloupečky slov, přečíst článek Buchty, vyluštit tajenku podle zdání pod textem.
Písanka 3 - str. 27 celá, str. 28 - 5 řádků.
Matematické minutovky str. 11- 1. cvičení - sloupečky příkladů.
Moje počítání 3 - str.8 cv. 1,2,3,4, str. 4 cv. 2, str. 7 cv. 2
Hezký den, Kocmanová

Učivo 1. ročník, 1. 6.

Datum: 2. 6. 2020

Dobrý den paní Pochylá, posílám probranou látku z 1.6.:
Slbikář st. 73 - přečíst slabiky v domku, slova pod domkem ve sloupečcích přečíst a vyobloučkovat. přečíst cvičení 10 - Naše chata- opět vyobloučkovat- např. Or-lic-kých. v posledním cvičení dopsat písmeno H nebo CH.
Matematika 4a) str. 11 cv. 1 slovní úloha.
Moje počítání 3 - str. 6 cv. 1,2 str. 7 cv. 1,2 str. 5 cv. 1,4
Já a můj svět - vypracovali jsme pracovní list KVĚTEN ze složky Pracovní listy k Já a můj svět
Prosím pošlete ve středu 3.5. ke kontrole buď do boxu u školy Pracovní sešit ke Slabikáři a Já a můj svět.
Hezký den Kocmanová

Učivo 1. ročník, 29. 5.

Datum: 1. 6. 2020

Dobrý den posílám probranou látku z 29.5.:
Slabikář str. 72 - písmeno Ch, ch - přečíst báseň, barevně vyznačit Ch, ch, v brýlích pojmenovat obrázky s tímto písmenem , přečíst slabiky, slova - vyobloučkovat. Další cvičení podle zadání pod textem.
Písanka 3 str. 25 - 26 -celá - zkusit si nejdřív napsat nanečisto, obtáhnout tužkou předtištěný vzor, psát perem.
Matematika 4a) - str.10 celá, u cvičení 2 dokreslit názor podle vzoru, pozor na rozklad čísel : 7 + 5 ( rozložím na 3 do desítky , zbydou 2). - používat číselnou osu.
Kdyby jste potřebovala něco zkonzultovat, napište.
Hezký den , S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 28. 5.

Datum: 29. 5. 2020

Dobrý den, posílám probranou látku ze dne 28.5.:
Slabikář str. 71 - přečíst pohádku, obloučky vyznačit slabiky. Další cvičení podle zadání pod textem.
Písanka 3 str. 24 dokončit, str. 25 celá
Matematika 4) - str. 9 - geometrie, obtáhnout podle pravítka modře vyznačené strany u tvarů a vybarvit.
str. 10 cv. 1- slovní úloha.
Moje počítání 3 - str. 2 celá.
Znovu připomínám dodání Matematiky a Písanky ke kontrole.
Hezký den, S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 27. 5.

Datum: 28. 5. 2020

Dobrý den, posílám zadání látky ze 27.5.:
Slabikář str. 69 - dočetli jsme cv. 8 - 2. odstavec., str. 70 jsme udělali podle zadání pod textem celou stranu.
Písanka 3 - str. 23 celá, str. 24 -první 4 řádky.
Matematika 3 - str. 8- celá , kromě cv. 5.
Moje počítání 3 - str. 1 celá
Připomínám domluvený termín vložení Matematiky 3 a Písanky 3 do boxu u školy.
Hezký den, S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 26. 5.

Datum: 27. 5. 2020

Dobrý den, posílám zadání látky, kterou jsme probrali 26.5.:

Slabikář - str. 69 - přečíst sabiky v domku, slova pod domkem ve sloupečcích přečíst a vyobloučkovat. Cvičení 8 - Táta vaří - přečíst a vyobloučkovat slabiky v 1. odstavci.

Písanka 3 - str. 22 celá.
Matematika 4 a) - str. 7 celá . Cvičení 4 - opsat a vypočítat do sešitu M - zelenou část.
Matematické minutovky 3. díl - str.9 - 1. cvičení
Já a můj svět - str. 62 celá podle zadání pod textem
Doufám, že všechno zvládáte. Kdyby jste potřebovali konzultaci, napište. S. Kocmanová

Učivo 1. ročník 25. 5.

Datum: 26. 5. 2020

Dobrý den, posílám látku z 25.5. :
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 41 - celá strana , doplnit slabiky (psát perem). Ve sloupečcích přečíst a vyobloučkovat slabiky.
Číst článek Na jaře - vyobloučkovat slabiky u jednotlivých slov. Odpovědět na otázky pod textem.
Písanka 3 str. 21 celá. Předtištěné vzory obtáhnout tužkou, dále psát perem.
Matematika 4 a) - str. 6 - cv. 1,3,6 .

Budu posílat látku, kterou vypracujeme každý den.
Prosím přivezte do školy na kontrolu vypracovanou Písanku 3 a Matematiku 3 ve středu 27.5. Prosím uložte sešity do boxu, umístěného u vchodu do nové budovy.
Děkuji, hezký den, S. Kocmanová

Učební látka - 1. ročník- 19.5. - 24.5.

Datum: 18. 5. 2020

Dobrý den milí rodiče, poslední on-line výuka pro prvňáčky proběhne v úterý 19.5. v 10.30 hod. Budeme pracovat v Matematice 4 a) na str. 5, ve Slabikáři na str. 67.
Děti si nachystají psací potřeby a pastelky.

Český jazyk - Slabikář - str . 68 - písmeno Ř, ř - přečíst úvodní báseň, vyznačit barevně velké a malé písmeno, vykreslit obrázek. V brýlích pojmenovat obrázky, určit počet slabik vytleskáním. Přečíst slabiky a slova pod obrázkem, slova vyobloučkovat. Př. ma-líř, při-ve-de, Ji-řík, přij-de. Přečíst a vyobloučkovat článek U řeky Ohře. Poslední cvičení doplnit podle zadání.
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 40 - celá strana podle zadání pod textem
Písanka 3 - str. 17 - 20 - obtáhnout vzory tužkou, pak teprve psát perem s podložkou.

Matematika 4 a) - str. 6 - zde je nová látka - Sčítání s přechodem desítky, cv. 2, 4, 5,7
str. 7 cv. 1,2,5
Moje počítání 2 - str. 25 cv. 1, 2 str. 26 cv. 2, 3

Já a můj svět - str. 61- celá strana podle zadání pod textem

Doufám, že všechno zvládnete výborně. Kdyby jste potřebovali konzultaci, napište.
Hezký den, S. Kocmanová


Učební látka - 1. ročník- 13.5. - 18.5.

Datum: 12. 5. 2020

Dobrý den milí rodiče, děkuji za zaslané práce dětí .Kdo ještě neposlal, prosím pošlete oskenované Souhrnné opakování do Matematiky a vypracovanou Prvouku na str. 57. Děkuji.
Zítra , v úterý 12.5. proběhne on-line výuka opět v 10. 30 hod. Děti si připraví Pracovní sešit ke Slabikáři na str.37 - 38 a Matematiku 4a na str. 2. Společně vypracujeme cv. 1, 4 , 5,6. V sešitě Já a můj svět společně vypracujeme str. 58. Děti si připraví na výuku psací potřeby a pastelky.

Do 18.5. si děti vypracují:
Český jazyk - Slabikář na str. 65 - přečíst text u smajlíka, slabiky s písmenem Ž,ž v domku a slova ve sloupečku. Kdo potřebuje, vyobloučkuje si.Př. : Rů-že-na, vá-ží. žem-le. Děti si vyberou jeden text cv. 6 - Užovka nebo Žába a natrénují čtení. Zazpívají si písničku Žabička zelená.
Pracovní sešit - str. 39 - doplnit počáteční slabiku pod obrázky, přečíst sloupečky slov, další cvičení podle zadání pod textem. Písanka 3 - str. 13-16 - psát perem, s podložkou, vzory nejdříve obtáhnout tužkou, popř. natrénovat nanečisto.

Matematika 4a - str. 3 celá, str. 4 cv. 2,3,4
Moje počítání 2 - str. 24 cv.1,2

Já a můj svět - str. 59 - nácvik pouze celých hodin- cvičení doplnit podle zadání pod textem- dokreslit malou ručičku do hodin podle zadání.
str. 60 - sledovat typy hodin a čas, který ukazují, dokreslit do hodin ručičky podle zadání.
Vše, co se dětem podaří mně můžete poslat oskenované na můj mail.
Mějte se hezky,hodně úspěchů při vypracování úkolů, v úterý se těším na on-line výuku. S. Kocmanová

Učební látka - 1. ročník- 6.5. - 11.5.

Datum: 6. 5. 2020

Dobrý den milí rodiče, dnes proběhla společná on-line výuka, na kterou se přihlásilo 5 dětí. S těmi jsme společně vypracovali, popř. zkontrolovali v Matematice str. 30, v Pracovním sešitě ke Slabikáři str. 35. V sešitě Já a můj svět jsme vypracovali str. 55. Ve čtvrtek proběhne další společná hodina v 10.00 hod. v ní budeme pracovat v Matematice na str. 31, ve Slabikáři na str.64.
Do 11. 5. si děti vypracují:
Český jazyk : na procvičení výslovnosti - Jazykolam - říci si 3x : Žabák žbluňky, žáby kuňky.
Slabikář - stranu 64 - uděláme společně ve čtvrtek , co nestihneme si děti dodělají v rámci domácí práce.
Pracovní sešit - str. 36 - přečíst sloupečky slov , vyobloučkovat slabiky např. Len-ka, Lin-da, další cvičení na straně vypracovat podle zadání pod textem. Nejdřív si přečíst věty ve cvičení, počáteční písmeno jmen psát velkým tiskacím písmenem. Na straně 37 vypracovat křížovku, psát velkým tiskacím písmem.
Písanka 3 - str. 10 - 12 - obtáhnout vzory tužkou, dále psát perem. Obrázky si můžou děti vymalovat. Nezapomeňte psát s podložkou, kvůli správnému sklonu písma.

Matematika - Matematika 3 - str. 31 uděláme ve čtvrtek , co nestihneme si děti dodělají v rámci domácí práce. Na straně 32 je Souhrnné opakování, po vypracování mně pošlete oskenované na můj mail ke kontrole.
Moje počítání 2 - str. 22 cv. 2, str. 23 cv. 1, 2

Já a můj svět - str. 57 - Rodinné oslavy - nalepit do rámečku fotografii z rodinné oslavy nebo nakreslit obrázek, další cvičení podle zadání pod textem. Budu ráda, když mně vypracovanou stranu pošlete ke kontrole.

Vše, co se dětem podaří mně můžete poslat oskenované na můj mail. Hlavně bych se ráda podívala na podařené stránky v Písance.
Mějte se hezky, pevné zdraví a ve čtvrtek se těším na on-line výuku. S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 24. - 30. 4.

Datum: 24. 4. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učební látky pro prvňáčky. do 30.4.:

Český jazyk - na procvičení výslovnosti : Čáp
Čáp k močálu letí,
s čápem čapí děti.
U močálu čapí teta
Na čápata čeká léta.

Slabikář - str. 62 - nové písmeno - Č,č - v úvodní básni barevně zakroužkovat písmeno Č, č , vymalovat obrázek. V brýlích pojmenovat obrázky, začínající na písmeno č. Přečíst slabiky pod obrázkem. Otázky v dalším cvičení přečíst ( kdo potřebuje vyobloučkuje si) a čarou spojí se správnou odpovědí. Další dvě cvičení podle zadání pod textem.
- str. 63 - přečíst slabiky s písmenem č v domku. Přečíst slova ve sloupci a obloučkovat slabiky. Na této straně se vrátíme k obloučkování. V 1. cvičení tvoříme zdrobněliny slov , v dalším cvičení rozdělujeme na slabiky slova typu myš-ka, koč-ka, myč-ka, atd. Cvičení na této straně přečíst, rozdělit na slabiky a splnit podle zadání pod textem. V posledním cvičení doplnit slova tiskacím , kdo zvládne psacím písmem.
Pracovní sešit - str. 35 - cvičení podle zadání pod textem .
Písanka 3 - str. 6-9 nejdřív obtáhnout tužkou předtištěné vzory, prosím psát s podložkou.
Matematika 3 - str. 28 - Kilogram - cvičení 1, 2 , 5, 7 , ve cvičení 3 - děti se zváží na osobní váze a zapíší výsledek
str. 29 - cvičení 2, 3, 5, 7- podle zadání
Moje počítání 2 - str. 20 cv. 1, 3, 4
str. 21 cv. 1, 2
Matematické minutovky 3 - str. 7 - cvičení jsou opakovací do 15

Já a můj svět - str. 54 - Orientace v čase - Rok, roční období - podle obrázků vyprávět, co prožíváte v ročních obdobích, obrázky spojit s názvy ročních období, děti si obrázky mohou vymalovat.
Hodně pracovních úspěchů, pohody a zdraví S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník, 15. - 22. 4.

Datum: 16. 4. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám učební látku pro prvňáčky do 22.4.

Český jazyk - na procvičení mluvidel a jazýčků - jazykolam : Před Kubou buky, za Kubou buky a Kuba kakabus kuk na kluky.
Slabikář - vracíme se ke straně 60 - tato strana je procvičovací - v 1. cvičení řešení hádanek napsat tiskacím písmem, ve 2. cvičení vyluštěná slova opět tiskacím písmem , další cvičení podle zadání pod textem.
Pracovní sešit str. 34 - přečíst slova ve sloupcích- kdo potřebuje , slova vyobloučkuje - např. ma-ko-vi-ce. Kdo čte plynule, obloučkovat nemusí. Ve 2. cvičení zakroužkovat správnou odpověď. Přečíst text - Karolína - podle potřeby slova obloučkovat - po přečtení zkusit odpovědět na otázky: Co baví Karolínu?
Jak se oblékla v pátek?
Kam půjde po škole? - kdo odpověděl na všechny otázky správně, nakreslí si ke cvičení Smajlíka :-)
Písanka 3 - str. 4-5 - vždy tužkou obtáhnout předtištěný vzor, pozor na sklon písmen, prosím psát s podložkou, obrázky na str. 4 dole si mohou děti vykreslit
Matematika 3 - str. 27 - procvičování sčítání a odčítání do 20 - děti si udělají cvičení1, 2, 4 - do sešitu Matematika opíší a vypočítají 1. sloupeček cvičení 5
Moje počítání 2 - str. 19 cv. 1,2
Matematické minutovky 3 - str. 6 - obě cvičení

Já a můj svět - str. 53 - opakování - Jaro - cvičení vypracovat podle zadání pod textem, dopisovat tiskacím písmem do mřížek

Přeji hodně úspěchů při vypracování úkolů. Přeji hezké dny a hodně zdraví všem. S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník, 6. - 14. 4.

Datum: 6. 4. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učební látky pro prvňáčky do 14.4.

Český jazyk - Slabikář str. 58 - písmeno B,b - přečíst úvodní báseň, barevně zakroužkovat písmena B,b, vybarvit obrázek. Pojmenovat obrázky v brýlích. Přečíst slabiky, slova, text.
str. 59 - úkoly plnit podle zadání pod textem, přečíst slova, rozpočitadlo - kdo potřebuje, může obloučkovat slabiky- např. ba-lík.
str. 61 - strana je věnována Velikonocům, ke straně 60 se vrátíme později
Pracovní sešit str. 33 , v posledním cvičení doplnit tiskacím písmem
Písanka č. 3 - str. 1-3
Matematika 3 - str. 26 celá
Moje počítání 2- str. 17 cv. 1, 3
str. 18 cv. 1,2
Matematické minutovky 3 - str. 4

Já a můj svět- Pracovní listy ve složce - děti si vypracují prac. list - Březen

Snad to všechno zvládnete bez problémů, kdybyste potřebovali něco zkonzultovat, napište.
Krásné Velikonoce a hodně zdraví všem, S. Kocmanová

Informace pro rodiče prvňáčků

Datum: 30. 3. 2020

Milí rodiče, protože už děti dopisují Písanku 2, vyzvedněte si prosím ve škole Písanku 3 a Pracovní listy k sešitu Já a můj svět po telefonické domluvě s paní ředitelkou Havelkovou - tel: 606 429 100.
Děkuji, S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník 30.3. - 5. 4.

Datum: 30. 3. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učební látky k vypracování pro prvňáčky od 30.3. do 5.4.

Český jazyk - Slabikář str. 55 - přečíst, slabiky, slova, texty, ústně povykládat pohádku podle obrázků str. 56 - - v 1. cvičení dopsat slova tiskacím písmem, ve 2. cvičení spojit vhodné dvojice, ve cvičení č. 4 přečíst text - pokud děti čtou plynule a nepotřebují číst slovo po slabikách, nemusí obloučkovat
Pracovní sešit - str. 29 - podle zadání str. 32 - přečíst text, odpovědět na otázky A/N
Písanka 2 - 38 -39 - psát s podložkou, dbát na správný sklon písma - vzory obtáhnout 2x tužkou
Matematika 3 - str. 24 - Litr - ukázat dětem na odměrce , cv. 1, 2,3,4 str. 25 cv. 2, 4,6
Moje počítání 2- str. 15 cv. 2,3 str. 16 cv. 1, 3
Minutovky 3 - str. 3

Já a můj svět - str. 52 podle zadání pod textem.
Hodně úspěchů a hodně zdraví všem, S. Kocmanová

Učivo pro 1. ročník do 29. 3.

Datum: 24. 3. 2020

Učivo pro 1. ročník do 29. 3.

Učivo pro 1. ročník do 23. 3.

Datum: 19. 3. 2020

Učivo pro 1. ročník od 19. 3. do 23. 3..

Učivo pro 1. ročník do 18. 3. 2020

Datum: 16. 3. 2020

Úkoly pro 1. ročník do středy 18. 3..

Učivo pro 1. ročník do 13. 3.

Datum: 10. 3. 2020

Učivo pro děti 1. ročníku od 11. 3. - 13. 3.

Rozvrh hodin 2019/2020

Datum: 10. 12. 2019

Rozvrh hodin pro 1. ročník, platný od 9. 12. 2019.

Rádio Petrov - akce Hurá do školy

Datum: 12. 9. 2019

Dnes naše prvňáčky navštívilo rádio Petrov - akce Hurá do školy.

Rozvrh hodin 2019/2020

Datum: 28. 8. 2019

Rozvrh hodin pro 1. ročník na školní rok 2019/2020

Desatero pro rodiče

Datum: 4. 11. 2013

Desatero pro rodiče

Desatero nejen pro budoucí prvňáčky

Datum: 3. 1. 2012

Desatero nejen pro budoucí prvňáčky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem