Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

I. třída (1. ročník)

Zobrazeno 1-30 ze 65
Barevná párty v pátek 1

Barevná párty v pátek

Datum: 24. 10. 2021

Barevná párty v pátek

Hnědý pátek 1

Hnědý pátek

Datum: 24. 10. 2021

Hnědý pátek

Červený čtvrtek 1

Červený čtvrtek

Datum: 24. 10. 2021

Červený čtvrtek

Oranžová středa 1

Oranžová středa

Datum: 24. 10. 2021

Oranžová středa

Žluté úterý 1

Žluté úterý

Datum: 24. 10. 2021

Žluté úterý

Zelené pondělí 1

Zelené pondělí

Datum: 24. 10. 2021

Zelené pondělí

Rozvrh hodin 1. ročník 2021/2022

Datum: 26. 8. 2021

Rozvrh hodin 1. ročník 2021/2022.

Třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Pavla Tichá

Datum: 29. 6. 2021

Třídní učitelka 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 Mgr. Pavla Tichá

#

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Datum: 15. 12. 2020

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Informace k návratu do školy

Datum: 13. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám důležité informace k nástupu do školy dne 18.11. :
Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin .Děti si přinesou ve středu všechny pracovní sešity, učebnice a pomůcky.
Protože v hodinách TV nesmí děti cvičit, bude často probíhat hodina TV formou pobytu venku. Proto prosím dejte dětem na převlečení nepromokavé oblečení a obuv, čepici, rukavice.
Děti mohou navštěvovat školní družinu. Prosím sdělte mně do pondělí 16.11. všechny změny v docházce oproti normálnímu režimu na můj mail. Veškeré změny odchodu z družiny prosím pište do družinových deníčků.
Z hygienických důvodů je nutné, aby měly děti na dobu výuky 2 roušky uložené v igelitovém sáčku.
Děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění ( rýma, kašel, teplota) neposílejte do školy!!!
Nezapomeňte si prosím nahlásit obědy, pokud bude dítě navštěvovat školní stravování.
Hezký den , S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 12 .11.

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, zítra 12.11. budeme na online hodině společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 34 - krátké a dlouhé samohlásky, v Matematice na str. 27-28- numerace do 14 s přechodem desítky.
Do konce týdne si děti doma vypracují :
Pracovní sešit ČJ - str. 32 - přepis textu na řádky, rozdělování slov na konci řádku podle slabik- celá strana.
Matematika - str. 28 cv. 5,6
str. 29 cv. 4,5
Já a můj svět - str.27 -Máma a táta - podle zadání u textu- celá strana
Písanka 1. díl - str. 25 - procvičení psaní písmene p .

V pondělí 16.11. bude poslední online hodina, v úterý je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy.
Prosím pošlete ve středu po dětech všechny!!! pracovní sešity, učebnice, školní sešity.
Hezký den S. Kocmanová

Výuka 12.11.. 1. ročník

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, ve čtvrtek 12.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 41 - procvičení písmene U,u a tvoření slabik. Děti si nachystají zipovou abecedu. V Matematice budeme pracovat na str. 38 - numerace do 5, číselné řady a slovní úlohy.
Prosím o odevzdání Matematiky, Živé abecedy a Já a můj svět do většího boxu u vchodu do nové budovy nejpozději do pátku 13.11. do 9 hod. Zkontrolované sešity budou nachystané v boxu k vyzvednutí v pátek od 12 hod.
V pondělí 16.11. proběhne pravděpodobně poslední online hodina, v úterý 17.11. je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy. Prosím pošlete ve středu po dětech do školy všechny !!!! pracovní sešity a školní pomůcky, které máte doma.
Děkuji, S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 40 - Nové písmeno U,u.
V příloze posílám listy na nácvik tiskacích písmen U,u a slabik - děti si listy vypracují do konce týdne. Při nácviku psaní písmenka postupujeme podle šipek vzoru. Děti si vystřihnou písmena U,u v zipové abecedě.
V Matematice na str. 37- numerace do 5, rozklad čísel a na str. 39, cv. 1,2
Dále si děti ve středu 11.11. vypracují: Moje první psaní - str. 31 - Nácvik horního zátrhu - 4 řádky
Písanka 1 - str. 1 celá
Matematické minutovky - str. 11 - podle zadání pod textem
Poznáváme abecedu - děti si vybarví písmena, která již známe
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 11.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně s dětmi pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 33 - Hláska- písmeno a v učebnici ČJ na str. 47
v Matematice - str. 27 - numerace do 14, s přechodem desítky
v Čítance na str. 46 - hlasité čtení textu ( po domácí přípravě)
Ve středu 11.11. si děti vypracují: Jsem čtenář - str. 6 cv. 3,4 - podle zadání
Písanka str. 24 - opakování psaní písmene E, str. 25 - psaní písmene j
Procvičujeme češtinu - str. 11 celá

Učení pro 2. roč. na 9.11

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
Děti si v pondělí 9.11. vypracují:
Pracovní sešit ČJ - str. 30- Význam slov - Opakování. Pošlete mně tuto stranu naskenovanou na mail na oznámkování.
Matematika str. 25 - numerace do 13 s přechodem desítky- cv. 2a), b), cv. 3, cv. 4, cv. 5
Já a můj svět - str. 26 - Rodina - U nás doma - celá strana podle zadání - zkontrolujeme si společně v úterý na online hodině.
Čítanka str. 46- hlasité čtení
V úterý 10.11. na online hodině budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 31 - Dělení slov , učebnice ČJ na str. 45
v Matematice na str. 26
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
V pondělí 9.11. si děti vypracují:
Živá abeceda str. 38 - nácvik čtení slabik s písmenem P,p - v 1. cvičení čteme jednotlivé hlásky, pak je skládáme do slabiky, ve 2. cvičení spojujeme čarou perníčky, které patří k sobě a čteme slabiky, v modrém rámečku je nácvik čtení slabik bez rozkladu- pomáháme si modrým obloučkem pod každou slabikou. V posledním cvičení děti poskládají do mřížek písmena, která známe, pak je napíší.
Matematika str. 35 - nácvik rozkladu číslic 1-5 - cvičení vypracovat podle zadání.
str. 31 cv. 4 - opakování sčítání do 4 - děti vyhledají chyby ve výpočtech a opraví je podle vzoru.
Já a můj svět str. 26 - Ája pomáhá mámě - děti pojmenují místnosti na obrázcích, vystřihnou kartičky a nalepí k místnostem, ve kterých se používají.
V úterý 10.11. na online výuce budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 39, v Matematice na str. 36.
Děti si připraví tužku, pastelky, zipovou abecedu, číselnou osu nebo pravítko.
Hezký den S. Kocmanová

Učení na 5.11. pro 2. ročník

Datum: 5. 11. 2020

Dobrý den, zítra 5.11. budeme s dětmi na online výuce pracovat v učebnici ČJ - str. 42- Slova citově zabarvená a v Pracovním sešitě na str. 29. Děti si připraví diktátový sešit ( D), napíšeme si diktát z učebnice - str. 31 cv. 6c)
V Matematice na str. 24- Odečítání s číslem 13 s přechodem přes desítku. Děti si nachystají papírovou číselnou osu nebo pravítko a sešit do Matematiky.
V pracovním sešitě Jsem čtenář - na str. 6-8
Dále si děti 5.11. vypracují: Písanka str. 23 - opakování psaní písmene Ch, ch - celá strana
Čítanka na str. 47- 49- hlasité čtení .
Do boxu u vchodu do školy prosím odevzdejte nejpozději do pátku do 9. hod diktátový sešit, Písanku a Matematiku ke kontrole. Opravené sešity budou v boxu k vyzvednutí v pátek 6.11. od 12 hod.
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 5. - 6.11

Datum: 5. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, zítra 5.11. budeme v online hodině pokračovat s dětmi v Živé abecedě na str. 37 - procvičování písmen a hlásek a slabik. Děti si na tuto hodinu připraví také zipovou abecedu.
V Matematice budeme pracovat na str. 34 - Sčítání na číselné ose. Děti si připraví buď papírovou číselnou osu nebo pravítko.
Úkoly na domácí vypracování do pátku 6. 11. : Moje první psaní str. 29 - nácvik horní kličky - poslední 4 řádky
str. 30 - Nácvik horního zátrhu - celá strana
Matematické minutovky - str. 10 celá - podle zadání pod textem
Prosím , dejte na výuku dětem sluchátka , aby jsme se slyšeli bez rušivých zvuků. Děkuji, hezký den S. Kocmanová

Učení na 3.11. pro 2. ročník

Datum: 4. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, zítra 4.11. budeme pokračovat v online výuce v Pracovním sešitě ČJ - na str. 28, v učebnici ČJ na str. 39 - Slova nadřazená, podřazená, souřadná. V Matematice na str. 23 - numerace do 13.
4.11. si děti vypracují: Já a můj svět - str.24 - opakování - Podzim - cv. 1 , cv. 2 - odpovědi na otázky vystřihnout z přílohy, nalepit do tabulky, obrázky vymalovat. Pošlete mně tuto stranu na oznámkování.
V příloze posílám vyplněné stránky pro kontrolu.
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 4.11.

Datum: 4. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, zítra budeme na online výuce s dětmi pracovat v Matematice na str. 33- sčítání do 5,
v Živé abecedě na str. 36 - nové písmeno P,p. Děti si připraví tužku, pastelky, zipovou abecedu ( prosím vystřihnout písmena , která už děti umí).
Úkoly na domácí vypracování na 4.11.: Moje první psaní str. 29 - nácvik horní kličky- podle vzoru na str. 28, pozor na sklon kličky - 4 řádky. Psaní číslic - str. 5 - nácvik psaní číslice 5 - 4. a 5. řádek
Pracovní listy - v příloze- nácvik psaní P,p - str. 36 - 37 - děti si průběžně vypracují do pondělí 9.11.
Já a můj svět - str. 25 - Ájin pokojíček -a) děti si prohlédnou Ájin pokojíček a srovnají se svým pokojem
b) zakroužkovat věci, které z pokojíku zmizely.
Hezký den S. Kocmanová

Učení na 3.11. pro 2. ročník

Datum: 2. 11. 2020

Dobrý den , v příloze posílám vypracované listy pro kontrolu ze dne 2.11.
Zítra 3.11. budeme v online výuce pokračovat v Matematice na str. 21 - 22 - numerace s číslem 13 s přechodem desítky. V Pracovním sešitě ČJ na str. 27 - Slova mnohoznačná.
Dále si děti 3.11. vypracují : Písanka 1. díl str. 22 - procvičení psaní písmen C, Č - celá strana
Český jazyk učebnice - str. 37 cv.2, 3 -ústně - tvoření slov protikladných

Na průběžné vypracování- Matematické minutovky - děti si vypracují příklady do 20 s přechodem desítky .

V úterý 3.11. začíná online výuka opět v 10.00 hod.
Hezký den a pevné zdraví S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 3.11.

Datum: 2. 11. 2020

Dobrý den , posílám v příloze vyplněný list z matematiky dětem pro kontrolu.
Zítra budeme v online hodině pokračovat v Matematice na str. 31 - 32. V Živé abecedě na str. 35.
Úkoly na domácí vypracování na 3.11. : Moje první psaní - str. 28 - Nácvik horní kličky- postupujeme podle šipek - velký vzor 10x obtáhnout , další jedním tahem jednou obtáhnout
Psaní číslic - str. 5 3 3 řádky - nácvik psaní číslice 5 - opět postupujeme podle šipek- začínáme svislou čarou, pak bříško, nakonec vodorovná čárka
Matematické minutovky - str. 9 celá podle zadání pod textem
Zítra 3.11. zase začínáme v 9. 00 hod.
Ať se vám všechno dobře podaří, hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. ročník na 2.11. a pozvánka na online výuku

Datum: 1. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, protože návrat dětí do školy je zatím v nedohlednu, budeme i v příštím týdnu pokračovat v online výuce, a to od pondělí do čtvrtka vždy od 10 hod.
V pondělí 2. 11. budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 26 - Význam slov- slova protikladná , v Matematice na str. 20 - 21- numerace do 12 s přechodem desítky.
Dále si v pondělí 2.11. děti vypracují: Písanka 1. díl - str. 21 - procvičení psaní písmen - c, č.
Čítanka - str. 36-37 - hlasité čtení
Procvičujeme češtinu - str. 10 celá - podle zadání
Já a můj svět - str.21 - Savci a ptáci- stavba těla, způsob života. Do sešitu nalepit obrázek savce a ptáka a přiřadit popisky ze str. 21 v prac. sešitě.
V příloze posílám pracovní list do matematiky na procvičování.
Dále předávám informaci ohledně stravování. Pokud si nebudete obědy dětí odebírat do nosiče, obědy je potřeba si odhlásit.
Přeji hezký víkend a v pondělí se těším na online výuku. S. Kocmanová

Učení pro 1. ročník na 2.11.

Datum: 1. 11. 2020

Učivo pro 1. ročník, 2. 11.

Informace 1. ročník

Datum: 1. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, protože návrat dětí do školy je v nedohlednu, bude i v příštím týdnu probíhat online výuka. Pro děti 1. ročníku bude probíhat výuka od pondělí do čtvrtka v 9.00 - 9. 45 hod. Společně začneme pracovat v Matematice na str. 30.
V Živé abecedě začneme pracovat na str. 33. Každý den bychom měli splnit 1 stranu sešitu. Domácí úkoly budu dětem zadávat na online hodinách.
Další úkoly na domácí vypracování na 2.11. : Moje první psaní - str. 27 - šikmá čára mírně prohnutá zdola nahoru - celá strana
Psaní číslic - str. 4 - nácvik psaní číslice 4- první 3 řádky - postupujeme při nácviku psaní podle šipek na 1. řádku
Já a můj svět - str. 22-23 - V rodině - vystřihnout a poskládat 4 různé obrázky ze života rodiny a nalepit do rámečků na str. 22.
Matematické minutovky 1. díl - str.8 celá - práce s čísly a číslicemi 6 až 10 - děti ve cvičeních čísla nepíší, jen přiřazují , dokreslují.
V příloze posílám oskenované listy na nácvik psaní tiskacího tvaru písmene O, o a šikmé čáry zdola nahoru.

Dále předávám informaci ohledně stravování, pokud si nebudete vyzvedávat obědy dětí do nosiče, je potřeba obědy odhlásit.

Přeji hezký zbytek víkendu a v pondělí se těším na online výuce. S. Kocmanová

Učivo 2. ročník, 23. 10.

Datum: 22. 10. 2020

Dobrý den , posílám zadání učení na pátek 23.10. :
ČJ - Pracovní sešit str. 25 - Význam slov, slova souznačná ( synonyma) = slova, která mají stejný nebo podobný význam
str. 25 cv. 2 nahrazujeme slova v závorce za podobné , např. Jeníček byl malý (hoch) - chlapec
str. 25 cv. 3 - vybarvíme jen slova se stejným významem - např. poškodit-pokazit.porušit-poničit , vyškrtnout slovo opravit
cv. 4 - vymalovat jen ty perníky, na kterých jsou synonyma
Matematika . str.19 - procvičování sčítání do 12 s přechodem desítky - celá strana

V příloze posílám vyplněné stránky dětem pro kontrolu.
Přeji hezké podzimní prázdniny a hodně zdraví. S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 23. 10.

Datum: 22. 10. 2020


Dobrý den milí rodiče, protože nám dnešní výuku narušily technické problémy, proběhne další online hodina zítra 23.10. od 9.30 hod.
Budeme pracovat v Živé abecedě na str. 32, v Matematice na str. 28- 29.
Děti si
Dobrý den milí rodiče, protože nám dnešní výuku narušily technické problémy, proběhne další online hodina zítra 23.10. od 9.30 hod.
Budeme pracovat v Živé abecedě na str. 32, v Matematice na str. 28- 29.
Děti si připraví tužku a pastelky.
V příloze posílám vyplněné stranu z Matematiky dětem pro kontrolu.
Přeji všem hezké podzimní prázdniny a hlavně hodně zdraví. S. Kocmanová

Učivo 2. ročník, 21. 10.

Datum: 21. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání učení na 21.10. :

Český jazyk - Pracovní sešit na str. 23 - Hranice slov ve větě - ve cv. 1 si děti nejdřív oddělí jednotlivá slova svislou čarou a pak přepíší správnou podobu věty psacím písmem.
cv. 2 - děti vyhledají slova a dají je do kroužku. Věty přepíší do sešitu ČJ Š.
cv. 4 - podle zadání
Písanka str. 20 - vypracovat podle zadání, děti si mohou obrázek vykreslit
Matematika - str. 17 cv. 1, 2, 3, 4, 5
Já a můj svět - str. 20 - děti si přečtou modrý rámeček, strom nevystřihují. Další cvičení si vypracují podle zadání. V posledním cvičení doplní slova do mřížky tiskacím písmem.
V příloze posílám vyplněné listy z dnešní online výuky dětem na kontrolu.
Ve čtvrteční online výuce budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 24, v Matematice na str. 18.
Hezký den S. Kocmanová

Učivo 1. ročník, 21. 10.

Datum: 21. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám zadání látky, kterou si děti vypracují ve středu 21.10. :

Živá abeceda - str. 30 celá - tvoření slabik se S , s . Komu nejde čtení plynule, rozloží si nejdřív na hlásky a pak spojí do slabiky. Jednotlivé slabiky děti obloučkují modrou pastelkou.
Moje první psaní - str. 26 - nácvik tvaru, který je základem některých písmen. Při psaní postupujeme podle šipek. Každý tvar několikrát obtáhnout.

Matematika str.25 celá -opakování geometrických tvarů .
Psaní číslic na str. 3 - 4 řádky - nácvik číslice 3
Já a můj svět - str.21 - Máme miminko - cvičení podle zadání pod textem.

V příloze posílám stránky , na kterých jsme pracovali dnes dětem pro kontrolu.
Na čtvrteční online výuce budeme pracovat v Živé abecedě na str. 31, v Matematice na str. 26- 27. Začátek bude opět v 9.00 hod.
Budu ráda, když mně napíšete, jak to zvládáte.
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. ročník na 19.10.

Datum: 19. 10. 2020

Dobrý den milí rodiče, dnes si prvňáčci vypracují :
Živá abeceda str. 28 - nové písmeno S,s  - děti pojmenují obrázky v 1. cvičení a  vyznačí S,s ve slovech ( S - červeně, s- modře)
a v textu básničky. V dalším cvičení si nacvičí čtení písmen v řádcích, další cvičení si vypracují podle zadání pod textem.
 V sešitku Poznáváme abecedu si děti vypracují list s písmenem S,s

Moje první psaní str. na str. 25- psaní šikmých čar

Matematika str.22 cv. 1  - děti pojmenují geometrické tvary a k nim patřící předměty
cv. 3 - podle zadání, str. 23 cv. 1  - nácvik  psaní číslice 2 
Psaní číslic - str 2  - první  3 řádky - nácvik psaní číslice 2
Já a můj svět - str. 20 - povídání o rodině a členech rodiny , do prázdného okýnka děti nakreslí maminku a tatínka

V úterý 20.10. proběhne online výuka v 9.00 - 9.45 hod . Budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 29, v Matematice na str. 24. 
Děti si připraví psací potřeby, pastelky. 
Doufám, že všechno zvládnete. Hezký den S. Kocmanová

Zobrazeno 1-30 ze 65

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem