Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

I. třída (3. ročník)

Zobrazeno 1-30 ze 78

Rozvrh hodin 3. ročník

Datum: 30. 8. 2023

Rozvrh hodin 3. ročník 23/24

Třídní učitelka 3. ročníku ve školním roce 2023/2024

Datum: 4. 7. 2023

Třídní učitelka 2. ročníku ve školním roce 2023/2024 je Mgr. Pavla Tichá

Rozvrh hodin platný v době plaveckého výcviku

Datum: 31. 5. 2023

Rozvrh hodin 2. ročník, platný v době plaveckého výcviku od 6. 6. - 27. 6. 2023.

Adventní tvoření

Adventní tvoření

Datum: 7. 12. 2022

Adventní tvoření ve 2. Ročníku

Rozvrh hodin platný po dobu plaveckého výcviku

Datum: 16. 11. 2022

Rozvrh hodin platný od 21. 11. 2022 - 21. 12. 2022

Program Etické dílny

Program Etické dílny

Datum: 9. 11. 2022

Program Etické dílny ve 2. ročníku.

Rozvrh hodin 2. ročník na školní rok 2022/23

Datum: 30. 8. 2022

Rozvrh hodin 2. ročník na školní rok 2022/23

Třídní učitelka

Datum: 19. 8. 2022

Třídní učitelka 2. ročníku ve školním roce 2022/2023 je Mgr. Pavla Tichá.

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Datum: 15. 6. 2022

Pasování dětí prvního ročníku na čtenáře. Pasování se zúčastnily děti z MŠ Bukovinka, pan starosta obce Bukoviny a rodiče našich prvňáčků. Každý pasovaný čtenář dostal šerpu a knihu.

Vaflová párty

Vaflová párty

Datum: 23. 3. 2022

Po prvním kole recitační soutěže čekala na prvňáčky odměna. Byla pro ně připravena vaflová párty. Každý si mohl dát na vafle co má rád.

Vycházka krmení zvířátek

Vycházka krmení zvířátek

Datum: 22. 12. 2021

Vycházka krmení zvířátek 20. 12. 2021.

Předvánoční 1. třída

Předvánoční 1. třída

Datum: 22. 12. 2021

Předvánoční 1. třída 21. 12. 2021

Výukový program

Výukový program

Datum: 22. 12. 2021

Výukový program Hvězda nad Betlémem se konal na naší škole dne 9. 12. 2021

Barevná párty v pátek 1

Barevná párty v pátek

Datum: 24. 10. 2021

Barevná párty v pátek

Hnědý pátek 1

Hnědý pátek

Datum: 24. 10. 2021

Hnědý pátek

Červený čtvrtek 1

Červený čtvrtek

Datum: 24. 10. 2021

Červený čtvrtek

Oranžová středa 1

Oranžová středa

Datum: 24. 10. 2021

Oranžová středa

Žluté úterý 1

Žluté úterý

Datum: 24. 10. 2021

Žluté úterý

Zelené pondělí 1

Zelené pondělí

Datum: 24. 10. 2021

Zelené pondělí

Rozvrh hodin 1. ročník 2021/2022

Datum: 26. 8. 2021

Rozvrh hodin 1. ročník 2021/2022.

Třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Pavla Tichá

Datum: 29. 6. 2021

Třídní učitelka 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 Mgr. Pavla Tichá

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Datum: 15. 12. 2020

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Informace k návratu do školy

Datum: 13. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám důležité informace k nástupu do školy dne 18.11. :
Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin .Děti si přinesou ve středu všechny pracovní sešity, učebnice a pomůcky.
Protože v hodinách TV nesmí děti cvičit, bude často probíhat hodina TV formou pobytu venku. Proto prosím dejte dětem na převlečení nepromokavé oblečení a obuv, čepici, rukavice.
Děti mohou navštěvovat školní družinu. Prosím sdělte mně do pondělí 16.11. všechny změny v docházce oproti normálnímu režimu na můj mail. Veškeré změny odchodu z družiny prosím pište do družinových deníčků.
Z hygienických důvodů je nutné, aby měly děti na dobu výuky 2 roušky uložené v igelitovém sáčku.
Děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění ( rýma, kašel, teplota) neposílejte do školy!!!
Nezapomeňte si prosím nahlásit obědy, pokud bude dítě navštěvovat školní stravování.
Hezký den , S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 12 .11.

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, zítra 12.11. budeme na online hodině společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 34 - krátké a dlouhé samohlásky, v Matematice na str. 27-28- numerace do 14 s přechodem desítky.
Do konce týdne si děti doma vypracují :
Pracovní sešit ČJ - str. 32 - přepis textu na řádky, rozdělování slov na konci řádku podle slabik- celá strana.
Matematika - str. 28 cv. 5,6
str. 29 cv. 4,5
Já a můj svět - str.27 -Máma a táta - podle zadání u textu- celá strana
Písanka 1. díl - str. 25 - procvičení psaní písmene p .

V pondělí 16.11. bude poslední online hodina, v úterý je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy.
Prosím pošlete ve středu po dětech všechny!!! pracovní sešity, učebnice, školní sešity.
Hezký den S. Kocmanová

Výuka 12.11.. 1. ročník

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, ve čtvrtek 12.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 41 - procvičení písmene U,u a tvoření slabik. Děti si nachystají zipovou abecedu. V Matematice budeme pracovat na str. 38 - numerace do 5, číselné řady a slovní úlohy.
Prosím o odevzdání Matematiky, Živé abecedy a Já a můj svět do většího boxu u vchodu do nové budovy nejpozději do pátku 13.11. do 9 hod. Zkontrolované sešity budou nachystané v boxu k vyzvednutí v pátek od 12 hod.
V pondělí 16.11. proběhne pravděpodobně poslední online hodina, v úterý 17.11. je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy. Prosím pošlete ve středu po dětech do školy všechny !!!! pracovní sešity a školní pomůcky, které máte doma.
Děkuji, S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 40 - Nové písmeno U,u.
V příloze posílám listy na nácvik tiskacích písmen U,u a slabik - děti si listy vypracují do konce týdne. Při nácviku psaní písmenka postupujeme podle šipek vzoru. Děti si vystřihnou písmena U,u v zipové abecedě.
V Matematice na str. 37- numerace do 5, rozklad čísel a na str. 39, cv. 1,2
Dále si děti ve středu 11.11. vypracují: Moje první psaní - str. 31 - Nácvik horního zátrhu - 4 řádky
Písanka 1 - str. 1 celá
Matematické minutovky - str. 11 - podle zadání pod textem
Poznáváme abecedu - děti si vybarví písmena, která již známe
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 11.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně s dětmi pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 33 - Hláska- písmeno a v učebnici ČJ na str. 47
v Matematice - str. 27 - numerace do 14, s přechodem desítky
v Čítance na str. 46 - hlasité čtení textu ( po domácí přípravě)
Ve středu 11.11. si děti vypracují: Jsem čtenář - str. 6 cv. 3,4 - podle zadání
Písanka str. 24 - opakování psaní písmene E, str. 25 - psaní písmene j
Procvičujeme češtinu - str. 11 celá

Učení pro 2. roč. na 9.11

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
Děti si v pondělí 9.11. vypracují:
Pracovní sešit ČJ - str. 30- Význam slov - Opakování. Pošlete mně tuto stranu naskenovanou na mail na oznámkování.
Matematika str. 25 - numerace do 13 s přechodem desítky- cv. 2a), b), cv. 3, cv. 4, cv. 5
Já a můj svět - str. 26 - Rodina - U nás doma - celá strana podle zadání - zkontrolujeme si společně v úterý na online hodině.
Čítanka str. 46- hlasité čtení
V úterý 10.11. na online hodině budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 31 - Dělení slov , učebnice ČJ na str. 45
v Matematice na str. 26
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
V pondělí 9.11. si děti vypracují:
Živá abeceda str. 38 - nácvik čtení slabik s písmenem P,p - v 1. cvičení čteme jednotlivé hlásky, pak je skládáme do slabiky, ve 2. cvičení spojujeme čarou perníčky, které patří k sobě a čteme slabiky, v modrém rámečku je nácvik čtení slabik bez rozkladu- pomáháme si modrým obloučkem pod každou slabikou. V posledním cvičení děti poskládají do mřížek písmena, která známe, pak je napíší.
Matematika str. 35 - nácvik rozkladu číslic 1-5 - cvičení vypracovat podle zadání.
str. 31 cv. 4 - opakování sčítání do 4 - děti vyhledají chyby ve výpočtech a opraví je podle vzoru.
Já a můj svět str. 26 - Ája pomáhá mámě - děti pojmenují místnosti na obrázcích, vystřihnou kartičky a nalepí k místnostem, ve kterých se používají.
V úterý 10.11. na online výuce budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 39, v Matematice na str. 36.
Děti si připraví tužku, pastelky, zipovou abecedu, číselnou osu nebo pravítko.
Hezký den S. Kocmanová

Učení na 5.11. pro 2. ročník

Datum: 5. 11. 2020

Dobrý den, zítra 5.11. budeme s dětmi na online výuce pracovat v učebnici ČJ - str. 42- Slova citově zabarvená a v Pracovním sešitě na str. 29. Děti si připraví diktátový sešit ( D), napíšeme si diktát z učebnice - str. 31 cv. 6c)
V Matematice na str. 24- Odečítání s číslem 13 s přechodem přes desítku. Děti si nachystají papírovou číselnou osu nebo pravítko a sešit do Matematiky.
V pracovním sešitě Jsem čtenář - na str. 6-8
Dále si děti 5.11. vypracují: Písanka str. 23 - opakování psaní písmene Ch, ch - celá strana
Čítanka na str. 47- 49- hlasité čtení .
Do boxu u vchodu do školy prosím odevzdejte nejpozději do pátku do 9. hod diktátový sešit, Písanku a Matematiku ke kontrole. Opravené sešity budou v boxu k vyzvednutí v pátek 6.11. od 12 hod.
Hezký den S. Kocmanová

Zobrazeno 1-30 ze 78

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kde nás najdete?