Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

I. třída (3. ročník)

Zobrazeno 1-30 ze 78

Rozvrh hodin 3. ročník

Datum: 30. 8. 2023

Rozvrh hodin 3. ročník 23/24

Třídní učitelka 3. ročníku ve školním roce 2023/2024

Datum: 4. 7. 2023

Třídní učitelka 2. ročníku ve školním roce 2023/2024 je Mgr. Pavla Tichá

Rozvrh hodin platný v době plaveckého výcviku

Datum: 31. 5. 2023

Rozvrh hodin 2. ročník, platný v době plaveckého výcviku od 6. 6. - 27. 6. 2023.

#

Adventní tvoření

Datum: 7. 12. 2022

Adventní tvoření ve 2. Ročníku

Rozvrh hodin platný po dobu plaveckého výcviku

Datum: 16. 11. 2022

Rozvrh hodin platný od 21. 11. 2022 - 21. 12. 2022

#

Program Etické dílny

Datum: 9. 11. 2022

Program Etické dílny ve 2. ročníku.

Rozvrh hodin 2. ročník na školní rok 2022/23

Datum: 30. 8. 2022

Rozvrh hodin 2. ročník na školní rok 2022/23

Třídní učitelka

Datum: 19. 8. 2022

Třídní učitelka 2. ročníku ve školním roce 2022/2023 je Mgr. Pavla Tichá.

#

Pasování na čtenáře

Datum: 15. 6. 2022

Pasování dětí prvního ročníku na čtenáře. Pasování se zúčastnily děti z MŠ Bukovinka, pan starosta obce Bukoviny a rodiče našich prvňáčků. Každý pasovaný čtenář dostal šerpu a knihu.

#

Vaflová párty

Datum: 23. 3. 2022

Po prvním kole recitační soutěže čekala na prvňáčky odměna. Byla pro ně připravena vaflová párty. Každý si mohl dát na vafle co má rád.

#

Vycházka krmení zvířátek

Datum: 22. 12. 2021

Vycházka krmení zvířátek 20. 12. 2021.

#

Předvánoční 1. třída

Datum: 22. 12. 2021

Předvánoční 1. třída 21. 12. 2021

#

Výukový program

Datum: 22. 12. 2021

Výukový program Hvězda nad Betlémem se konal na naší škole dne 9. 12. 2021

Barevná párty v pátek 1

Barevná párty v pátek

Datum: 24. 10. 2021

Barevná párty v pátek

Hnědý pátek 1

Hnědý pátek

Datum: 24. 10. 2021

Hnědý pátek

Červený čtvrtek 1

Červený čtvrtek

Datum: 24. 10. 2021

Červený čtvrtek

Oranžová středa 1

Oranžová středa

Datum: 24. 10. 2021

Oranžová středa

Žluté úterý 1

Žluté úterý

Datum: 24. 10. 2021

Žluté úterý

Zelené pondělí 1

Zelené pondělí

Datum: 24. 10. 2021

Zelené pondělí

Rozvrh hodin 1. ročník 2021/2022

Datum: 26. 8. 2021

Rozvrh hodin 1. ročník 2021/2022.

Třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Pavla Tichá

Datum: 29. 6. 2021

Třídní učitelka 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 Mgr. Pavla Tichá

#

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Datum: 15. 12. 2020

Ukázky prací dětí prvního a druhého ročníku

Informace k návratu do školy

Datum: 13. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, posílám důležité informace k nástupu do školy dne 18.11. :
Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin .Děti si přinesou ve středu všechny pracovní sešity, učebnice a pomůcky.
Protože v hodinách TV nesmí děti cvičit, bude často probíhat hodina TV formou pobytu venku. Proto prosím dejte dětem na převlečení nepromokavé oblečení a obuv, čepici, rukavice.
Děti mohou navštěvovat školní družinu. Prosím sdělte mně do pondělí 16.11. všechny změny v docházce oproti normálnímu režimu na můj mail. Veškeré změny odchodu z družiny prosím pište do družinových deníčků.
Z hygienických důvodů je nutné, aby měly děti na dobu výuky 2 roušky uložené v igelitovém sáčku.
Děti, které vykazují příznaky respiračního onemocnění ( rýma, kašel, teplota) neposílejte do školy!!!
Nezapomeňte si prosím nahlásit obědy, pokud bude dítě navštěvovat školní stravování.
Hezký den , S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 12 .11.

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, zítra 12.11. budeme na online hodině společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 34 - krátké a dlouhé samohlásky, v Matematice na str. 27-28- numerace do 14 s přechodem desítky.
Do konce týdne si děti doma vypracují :
Pracovní sešit ČJ - str. 32 - přepis textu na řádky, rozdělování slov na konci řádku podle slabik- celá strana.
Matematika - str. 28 cv. 5,6
str. 29 cv. 4,5
Já a můj svět - str.27 -Máma a táta - podle zadání u textu- celá strana
Písanka 1. díl - str. 25 - procvičení psaní písmene p .

V pondělí 16.11. bude poslední online hodina, v úterý je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy.
Prosím pošlete ve středu po dětech všechny!!! pracovní sešity, učebnice, školní sešity.
Hezký den S. Kocmanová

Výuka 12.11.. 1. ročník

Datum: 12. 11. 2020

Dobrý den, ve čtvrtek 12.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 41 - procvičení písmene U,u a tvoření slabik. Děti si nachystají zipovou abecedu. V Matematice budeme pracovat na str. 38 - numerace do 5, číselné řady a slovní úlohy.
Prosím o odevzdání Matematiky, Živé abecedy a Já a můj svět do většího boxu u vchodu do nové budovy nejpozději do pátku 13.11. do 9 hod. Zkontrolované sešity budou nachystané v boxu k vyzvednutí v pátek od 12 hod.
V pondělí 16.11. proběhne pravděpodobně poslední online hodina, v úterý 17.11. je státní svátek a ve středu bychom měli nastoupit do školy. Prosím pošlete ve středu po dětech do školy všechny !!!! pracovní sešity a školní pomůcky, které máte doma.
Děkuji, S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 40 - Nové písmeno U,u.
V příloze posílám listy na nácvik tiskacích písmen U,u a slabik - děti si listy vypracují do konce týdne. Při nácviku psaní písmenka postupujeme podle šipek vzoru. Děti si vystřihnou písmena U,u v zipové abecedě.
V Matematice na str. 37- numerace do 5, rozklad čísel a na str. 39, cv. 1,2
Dále si děti ve středu 11.11. vypracují: Moje první psaní - str. 31 - Nácvik horního zátrhu - 4 řádky
Písanka 1 - str. 1 celá
Matematické minutovky - str. 11 - podle zadání pod textem
Poznáváme abecedu - děti si vybarví písmena, která již známe
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 2. roč. na 11.11.

Datum: 11. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, ve středu 11.11. budeme společně s dětmi pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 33 - Hláska- písmeno a v učebnici ČJ na str. 47
v Matematice - str. 27 - numerace do 14, s přechodem desítky
v Čítance na str. 46 - hlasité čtení textu ( po domácí přípravě)
Ve středu 11.11. si děti vypracují: Jsem čtenář - str. 6 cv. 3,4 - podle zadání
Písanka str. 24 - opakování psaní písmene E, str. 25 - psaní písmene j
Procvičujeme češtinu - str. 11 celá

Učení pro 2. roč. na 9.11

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
Děti si v pondělí 9.11. vypracují:
Pracovní sešit ČJ - str. 30- Význam slov - Opakování. Pošlete mně tuto stranu naskenovanou na mail na oznámkování.
Matematika str. 25 - numerace do 13 s přechodem desítky- cv. 2a), b), cv. 3, cv. 4, cv. 5
Já a můj svět - str. 26 - Rodina - U nás doma - celá strana podle zadání - zkontrolujeme si společně v úterý na online hodině.
Čítanka str. 46- hlasité čtení
V úterý 10.11. na online hodině budeme společně pracovat v Pracovním sešitě ČJ na str. 31 - Dělení slov , učebnice ČJ na str. 45
v Matematice na str. 26
Hezký den S. Kocmanová

Učení pro 1. roč. na 9.11.

Datum: 9. 11. 2020

Dobrý den milí rodiče, pondělní online výuka odpadá z důvodu návštěvy lékaře.
V pondělí 9.11. si děti vypracují:
Živá abeceda str. 38 - nácvik čtení slabik s písmenem P,p - v 1. cvičení čteme jednotlivé hlásky, pak je skládáme do slabiky, ve 2. cvičení spojujeme čarou perníčky, které patří k sobě a čteme slabiky, v modrém rámečku je nácvik čtení slabik bez rozkladu- pomáháme si modrým obloučkem pod každou slabikou. V posledním cvičení děti poskládají do mřížek písmena, která známe, pak je napíší.
Matematika str. 35 - nácvik rozkladu číslic 1-5 - cvičení vypracovat podle zadání.
str. 31 cv. 4 - opakování sčítání do 4 - děti vyhledají chyby ve výpočtech a opraví je podle vzoru.
Já a můj svět str. 26 - Ája pomáhá mámě - děti pojmenují místnosti na obrázcích, vystřihnou kartičky a nalepí k místnostem, ve kterých se používají.
V úterý 10.11. na online výuce budeme společně pracovat v Živé abecedě na str. 39, v Matematice na str. 36.
Děti si připraví tužku, pastelky, zipovou abecedu, číselnou osu nebo pravítko.
Hezký den S. Kocmanová

Učení na 5.11. pro 2. ročník

Datum: 5. 11. 2020

Dobrý den, zítra 5.11. budeme s dětmi na online výuce pracovat v učebnici ČJ - str. 42- Slova citově zabarvená a v Pracovním sešitě na str. 29. Děti si připraví diktátový sešit ( D), napíšeme si diktát z učebnice - str. 31 cv. 6c)
V Matematice na str. 24- Odečítání s číslem 13 s přechodem přes desítku. Děti si nachystají papírovou číselnou osu nebo pravítko a sešit do Matematiky.
V pracovním sešitě Jsem čtenář - na str. 6-8
Dále si děti 5.11. vypracují: Písanka str. 23 - opakování psaní písmene Ch, ch - celá strana
Čítanka na str. 47- 49- hlasité čtení .
Do boxu u vchodu do školy prosím odevzdejte nejpozději do pátku do 9. hod diktátový sešit, Písanku a Matematiku ke kontrole. Opravené sešity budou v boxu k vyzvednutí v pátek 6.11. od 12 hod.
Hezký den S. Kocmanová

Zobrazeno 1-30 ze 78

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kde nás najdete?