Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

Poděkování

Základní škola Bukovina děkuje všem sponzorům i pomocníkům z řad rodičů a přátel školy:

2014/2015

 • Obci Bukovina za podporu školních akcí a všestrannou spolupráci potřebnou pro chod školy.
 • Obci Bukovinka za spolupráci a zapůjčování sálu pro akce školy.
 •  Paní Možné, Benešové a Kubicové ze SRPŠ za pomoc škole při spoluorganizování akcí školy a finanční příspěvky.
 •  Všem rodičům zapojeným do SRPŠ, kteří se tak podílejí na spolufinancování akcí školy.
 • Školské radě za spolupráci.
 • Panu starostu Blažíkovi za ozvučení Vánoční besídky.
 • Paní Kolářové za spolupráci.
 • Základní a mateřské škole Březina za možnost dovozu obědů a za spolupráci při plaveckém výcviku a školních akcích.
 • Mateřské škole Bukovinka za spolupráci na školních akcích.
 • ZŠ a MŠ Křtiny za spolupráci při sportovních akcích.
 • Panu Raabovi za aktivní spolupráci při zlepšování bezpečnosti žáků v okolí školy
 • Manželům Ducháčkovým za spolupráci na sportovních akcích.
 • SDH Bukovina za spolupráci a organizaci občerstvení při akcích školy.
 • Panu Tajnaiovi a jeho firmě za pomoc při realizaci projektu Zahrada k učení - dovozu zeminy, usazení jezírka a pomoc při vyklízení jídelny.
 • Paní Tajnaiové a její firmě za sponzorský dar - pohoštění na maškarním bále.
 • RC Brouček a RC Sluníčko za spolupráci.
 • Rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při brigádě na školní zahradě v rámci projektu Zahrada k učení (Zelený den).
 • Sponzorovi z řad rodičů, který přispěl významnou částkou           20 000,- Kč škole na rozvoj vzdělávání dětí.
 • Panu Jandovi za montáž žaluzií do třídy.
 • Všem rodičům, dětem a přátelům, kteří hlasovali pro náš projekt Zahrada k učení a pomohli nám tím k získání částky 10 000,- Kč.
 • Paní Opletalové za vánočního pečení s dětmi.
 • Panu místostarostovi Malíkovi a panu Luďkovi Fialovi za opravu vadného odtoku kanalizace ve školní jídelně.
 • Panu Novákovi a jeho firmě za rychlou realizaci pokládky PVC v jídelně.
 • Panu Luďku Fialovi a místostarostovi Malíkovi za opravu odpadu v jídelně.
 • Panu Jurzovi za pohotovostní a údržbové opravy elektroinstalace.
 • Panu Malíkovi A. za výrobu a montáž nového podstavce linky do školní jídelny a paní Malíkové za pomoc opětovnou montáži linky.
 • Firmě Maxtron za provozování internetu.
 • Panu Pernicovi za správu PC učebny a školní PC sítě.
 • A všem, kteří nás podporují a spolupracují, děkujeme.

2013/14

 • Obci Bukovina za podporu školních akcí a všestrannou spolupráci potřebnou pro chod školy.
 • Práci vedení SRPŠ - paní Benešové, paní Možné, paní Kubicové za spoluorganizování akcí pro děti - zážitkové bubnování, soutěžní sportovní odpoledne, maškarní ples, besídka ZŠ - jarmark.
 • Všem rodičům, zapojených do SRPŠ, kteří tak finančně podporují akce školy.
 • Školské radě za spolupráci a podporu školy - předsedkyni paní Koudarové, paní Ondráčkové za obec, paní Hlouškové za rodiče.
 • Obci Bukovinka za podporu a spolupráci - poskytnutí sálu k vánoční besídce školy a maškarnímu plesu, za přispění na pomůcky pro žáky 1. ročníku.
 • Základní a Mateřské škole Březina za spolupořádání akcí - výletů, plaveckého výcviku, zájezdů do Lipky, za možnost dovážení obědů.
 • Mateřské školce Bukovinka za spolupráci a spolupořádání kulturních akcí pro děti.
 • Panu Raabovi za jeho dlouhodobou aktivitu na podporu zlepšení bezpečnosti dětí v okolí školy.
 • Paní Dekanové za pomoc při získávání grantu na finanční podporu měřičů rychlosti u školy.
 • Panu Dekanovi za pořádání přednášek s cestovatelskou a naučnou tématikou, který výtěžek 1200,- Kč daroval škole.
 • Paní Kubicové za dovoz obědů ze ZŠ Březina.
 • Manželům Ducháčkovým za spoluorganizování a sponzorování akcí pro děti a mládež z naší školy i obce.
 • Společnosti AVE za pořádání sportovní akce S AVE na ledě.
 • Ochotným tatínkům za přípravu a úklid sálu při pořádání vánoční besídky.
 • Paní Horáčkové a Pavezkové za krásné vánoční dekorace k výzdobě školy.
 • Paní Opletalové za pomoc při pečení vánočního cukroví.
 • Slečně Patakiové za zážitkové divadlo pro žáky školy.
 • Všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomáhali při sbírání počítačů v rámci soutěže recyklohraní.
 • Všem za neustálou podporu při sběru baterií a drobného elektomateriálu, za který škola získává body a kupuje si pomůcky a potřeby pro žáky.
 • Firmě KOMES za realizaci počítačové učebny.
 • Panu Pernicovi za dlouhodobou správu počítačové učebny.
 • Firmě Maxtron za provozování internetu.
 • Hasičům obce Bukovina za poskytnutí občerstvení na sportovních akcí školy a obce.
 • A všem, kteří nás podporují a spolupracují, děkujeme.

2012/2013

 • Rodičům za aktivitu ohledně založení SRPŠ 
 • Panu Dekanovi za uspořádání přednášek o Austrálii a Novém Zélandu a sponzorský dar - výtěžek z besed, 1000,- Kč 
 • Sdružení Tereza za možnost získat dar na opravu studánek
 • Základní škole Březina za spolupráci při školních akcích
 • SRPŠ za organizaci závěrečného rozloučení se školním rokem a jarmarku na vánoční besídce
 • Ochotným tatínkům za pomoc při úklidu sálu po besídce
 • Všem, kteří nás podporují v soutěži Recyklohraní dodávkou vybitých baterií a drobným elektroodpadem
 • Paní Horáčkové za dodávku ozdobných rostlin a adventního věnce
 • Paní Opletalové za pomoc při pečení cukroví
 • Panu Kalincovi za krásné vánoční stromečky do tříd
 • Paní Pavezkové za krásné vánoční dekorace
 • Obci Bukovina a Bukovinka za spolupráci
 • Panu Čermákovi za pomoc při koupi žebříku

2011/2012

 • Panu Bc. Zdeňkovi Šenkovi za sponzorský dar 10 000,- Kč
 • Všem rodičům a příznivcům školy za pomoc při sběru mobilů a elektrozařízení do soutěže Recyklohraní

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kde nás najdete?