Bukovina
Základní škola Bukovina,
okres Blansko

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 85

Informace k ukončení školního roku 2019/20

Datum: 19. 6. 2020

Informace k ukončení školního roku 2019/20
- Děti přinesou opravené učebnice v termínu do pondělí
22. 6. .
- Děti odevzdají ŽK do úterý 23. 6. .
Žáci vyučující se doma přinesou učebnice ve stejném termínu a vloží je do boxu u vchodu školy v nepromokavém obalu, označeném jménem.
- Učebnice budou řádně zkontrolované a popřípadě opravené.
- Obědy budou vydávány do čtvrtka 25. 6. - nezapomeňte si na pátek odhlásit obědy!
- V pátek 26. 6. bude vydáno vysvědčení za 1. a 2. pololetí školního roku 2019/2020.
29. a 30. 6. je Ředitelské volno.
- Děti, které se vzdělávají doma, si mohou přijít vyzvednout vysvědčení osobně. Příchod do školy do 7:30 hodin. Při příchodu do školy musí odevzdat Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Všechny děti musí mít ve společných prostorách školy roušku.
O akcích tříd v posledním týdnu budou rodiče informováni třídními učiteli.
Slavnostní ukončení školního roku bude obsahovat rozdání vysvědčení a focení tříd. Fotky budeme posílat emaily. Odchod dětí se školy bude v 9:45 hodin.

S případnými dotazy se na nás obraťte.

Konec školního roku

Datum: 12. 6. 2020

Vážení rodiče, ředitelka ZŠ vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno na dny 29. a 30. 6.. Vysvědčení děti dostanou v pátek 26. 6. 2020.
Děkujeme za pochopení.

Přihláška do ŠD na nový školní rok 2020/21

Datum: 12. 6. 2020

Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu naleznete přihlášku do ŠD. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole, bude uložena v plastovém boxu u vchodu do školy. Vyplněnou přihlášku prosím doručte do školy nejpozději 19. 6. 2020. Děkujeme

Seznam pomůcek pro 2. ročník

Datum: 10. 6. 2020

Seznam pomůcek pro 2. ročník ve školním roce 2020/2021.

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Datum: 10. 6. 2020

Seznam pomůcek pro 1. ročník ve školním roce 2020/2021.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 9. 6. 2020

Dne 17. 6. 2020 v 16:35 hodin se bude na naší škole konat informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Program schůzky: potřeby a pomůcky na školní rok 2020/21, přihlášky do ŠD a další informace. Prosíme na tuto schůzku přineste vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou naleznete v níže přiloženém souboru. Pokud se schůzky nezúčastníte, prosíme o vhození vyplněné přihlášky do schránky školy a informace pro budoucí školáky zašleme emailem. Děkujeme za spolupráci.

Zrušení konzultačních hodin 9. 6. 2020

Datum: 4. 6. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k prevenci šíření koronavirové nákazy rušíme konzultační hodiny, které se měly konat 9. 6. 2020. Informace o hodnocení žáků za 2. pololetí poskytnou učitelé prostřednictvím emailu nebo telefonu. Děkujeme za pochopení.

Přihlášení obědů

Datum: 26. 5. 2020

Vážení rodiče, dětem je nutné přihlásit obědy na každý den. Obědy nejsou automaticky přihlášeny, jak tomu bylo doposud. Děkujeme za pochopení.

Rozdělení žáků do vyučovacích skupin od 25. 5.

Datum: 21. 5. 2020

Rozdělení žáků do vyučovacích skupin a čas pouštění dětí do školy.

Pitný režim

Datum: 21. 5. 2020

Vážení rodiče, pitný režim nebude pro děti od 25. 5. zajištěn z hygienických důvodů. Děti musí mít svoji láhev s pitím. Bude možné si dopustit pouze pitnou vodu z kohoutku.
Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění ředitelky ZŠ

Datum: 21. 5. 2020

Vážení rodiče,
jsme rádi, že se aspoň částečně mohou děti vrátit do školy. 25. 5. si od každého dítěte převezmeme čestné prohlášení, které je uveřejněno v aktualitách na webových stránkách školy. Bez tohoto prohlášení nebude dítěti umožněn vstup do školy. Sourozenci musí mít každý své prohlášení.
Chod školy se bude řídit doporučením MŠMT na základě nařízení vlády. Nejedná se tedy o běžnou organizaci, jak jsme zvyklí. Proto Vás žádám o respektování našich vnitřních pravidel, které z těchto doporučení vycházejí. Pokud nastane alternativa případného výskytu onemocnění COVID-19 případně karantény některého z pedagogů, žáků nebo jejich rodinných příslušníků, bude se muset opět naše školní organizace přizpůsobit . Věřím, že jste objektivně zhodnotili účast dětí ve škole s ohledem na Vaše rodinné a zdravotní situace.
Děkujeme za spolupráci.
Jana Havelková

Informace k otevření školy dne 25. 5. 2020 a čestné prohlášení

Datum: 20. 5. 2020

Vážení rodiče, v přiloženém souboru najdete důležité informace a pokyny k otevření školy od 25. 5. 2020. Dále zde najdete čestné prohlášení, které je nutné odevzdat při nástupu do ZŠ. Prosíme o jejich prostudování. Děkujeme za spolupráci.

Důležité upozornění

Datum: 12. 5. 2020

Vážení rodiče, dnes končí termín pro vyplnění dotazníku o případném nástupu vašeho dítěte do školy od 25. 5.. Na základě informací z dotazníku musí škola zajistit organizaci výuky dle Vládního nařízení. Prosíme o zaslání dotazníku. Děkujeme za spolupráci.

Informace k otevření školy od 25. 5. 2020

Datum: 6. 5. 2020

Vážení rodiče,
posíláme Informace k organizaci školy od 25. 5. 2020 a dotazník, ve kterém se vyjádříte k účasti vašeho dítěte ve škole.
Pokud máte u nás sourozence, vyplňte dotazník za každého zvlášť. Žádáme o vyplnění a zaslání do 12. 5. 2020, abychom mohli dále zajišťovat organizaci výuky.

Na základě vašeho vyjádření a hygienických, prostorových a personálních možností škola vytvoří výukové skupiny a budeme vás dále informovat.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem Jana Havelková

Dále bude ještě nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení při nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020. (viz přiložený soubor)

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Datum: 8. 4. 2020

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021.

Informace k zápisu do prvního ročníku na školní rok 2020/2021

Datum: 31. 3. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 upravuji průběh zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Bukovina, který byl uveřejněn 10. 1. 2020 na webových stránkách školy následujícím způsobem:
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bukovina proběhne v úterý
7. dubna 2020 od 13.00 do 18.00 hodin bez přítomnosti dětí.
Postup zákonného zástupce:
Zákonný zástupce doručí v daném termínu vyplněné formuláře - Žádost o přijetí, Zápisní list, případně Žádost o odklad povinné školní docházky. Podepsané dokumenty vhodí do schránky školy. Těsně před vhozením informuje telefonicky ředitelku ZŠ na mobilu č. 606 429 100. Žádost bude ihned vyzvednuta a bude jí přiděleno pořadové číslo. O čísle budete informováni emailem. Pokud vhodíte žádost bez telefonického upozornění, nemůžeme zaručit správnost přidělení pořadového čísla.
Žadatelé o odklad povinné školní docházky dodají i doporučení odborného lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny.
O přijetí k povinné školní docházce budou žadatelé vyrozuměni v zákonné lhůtě na webových stránkách školy.

Pracovní listy pro předškoláky

Datum: 31. 3. 2020

Vážení rodiče budoucích školáčků, nabízíme Vám ke stažení pracovní listy pro domácí přípravu.

Učivo do 20. 3 . 2020

Datum: 16. 3. 2020

Vážení rodiče, učivo pro 1. - 5. ročník je již doplněno. Děkujeme za spolupráci.

Doplněné učivo do 13. 3. 2020

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, učivo pro všechny ročníky je již doplněno v jednotlivých třídách.
Děkujeme za spolupráci.

Vydávání Žádosti o ošetřovné

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, v případě zájmu o vystavení Žádosti o ošetřovné pro zaměstnance žáků naší školy piště na školní email: zs.bukovina@seznam.cz.
Tiskopis ke stažení viz níže:

Zrušení obědů

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, z důvodu uzavření základních škol ZŠ Jedovnice hromadně všem dětem odhlásila obědy až do odvolání.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Datum: 10. 3. 2020

Vážení rodiče, z důvodu nařízení Vlády ČR se z důvodu šíření koronavirové nákazy od 11. 3. 2020 uzavírají všechny základní, střední a vyšší odborné školy . Toto nařízení je platné do odvolání. Budeme Vás informovat na našich stránkách a prostřednictvím emailu o dalším vývoji situace ohledně nařízeného uzavření škol a doporučení k výuce. Děkujeme za pochopení.

Jarní prázdniny

Datum: 10. 2. 2020

Od 17. 2. - 23. 2. 2020 jsou jarní prázdniny.

Pololetní prázdniny

Datum: 27. 1. 2020

Dne 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

Upozornění

Datum: 25. 1. 2020

Samostatné odjezdy dětí do Bukovinky.

Důležité upozornění !

Datum: 24. 1. 2020

Vážení rodiče, žádáme Vás o každodenní kontrolu vlásků dětí, vzhledem k opakovanému výskytu pedikulózy – vši dětské. Děkujeme za spolupráci.

Zápis do prvního ročníku

Datum: 10. 1. 2020

Zápis do prvního ročníku se na naší škole koná dne
7. 4. 2020, od 14:00 - 18:00 hodin.

Hurá do školy

Datum: 10. 1. 2020

Edukativně stimulační dny pro předškoláky. ZŠ Bukovina by ráda usnadnila vašim dětem přechod z mateřské školy na základní. Proto nabízíme lekce pro předškoláky. Začínáme v úterý 28. ledna 2020 v 16:35 v budově školy. Další informace naleznete v pozvánce níže.

Konzultační schůzky

Datum: 9. 1. 2020

Dne 14. 1. 2020 jsou na naší škole konzultační schůzky, které budou probíhat od 16:35 - 18:00 hodin.

Fotogalerie 2019

Datum: 27. 12. 2019

Informace o doplnění fotogalerie 2019

Zobrazeno 1-30 ze 85

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kde nás najdete?

Informace e-mailem

Novinky e-mailem